Ruuth nr 1069

Från Adelsvapen-Wiki

1069.jpg


Adliga ätten Ruuth nr 1069 †

Anyo adlad 1685-01-26, introducerad 1686. Avförd såsom utdöd.


TAB 1

Jakob Ruuth, adlad Ruuth (son av Hans Ruuth, se adliga ätten Ruuth i Finland, Tab. 6), född 1654 i Viborg. Borgare i Stockholm i sju år. Ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1673. Bitr. fogde i Västerbottens norra fögderi 1676. Bokhållare vid det renoverade tjärukompaniet i Stockholm 1677. Adlad eller fick förnyelse på sitt gamla adelskap 1685-01-26 (introd. 1686 under nr 1069). Död 1728 i Stockholm. 'Ehuru en rik man köpte han sig dock på sin ålderdom fribröd å Danviken.' Gift 1:o 1678 med Elisabet Carlsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1670-11-17 med hov- och fälttrumpetaren Henrik Fredrik Handreng, död 1678), född 1652-02-05 i Stockholm, död 1682-11-17 och begraven 1682-12-05 i Maria kyrka i, dotter av borgaren i Stockholm Carl Andersson och Maria Johansdotter Meyer (Likpredikan över Elisabet Carlsdotter [At (P)]. Gift 2:o med Maria Blödistel, född omkring 1650, död 1721, dotter av (Öä XI, sid. 81.) handelsmannen i Stockholm Claes Blödistel och Margareta Bütker. 3:o med Christina Horneij i hennes 2:a gifte (gift 1:o med rådmannen Christoffer Lindemeijer, född 1659), född 1677, dotter av vinskänken i Stockholm Andreas Horneij och Elisabet Klein.

Barn:

  • 1. Jakob, född 1679. Kanslist. Död 1729. Se Tab. 2
  • 1. Två döttrar, död som barn före modern, [Likpredikan över Elisabeth Carlsdotter [At (Pt)].]
  • 2. Maria, döpt 1693-09-10 i Tyresö socken, Stockholms län, död i Tyresö socken, Stockholms län 1694 och begraven 1694-01-21.

TAB 2

Jakob (son av Jakob Ruuth, adlad Ruuth, Tab. 1), född 1679. Student i Uppsala 1692-11-21 och i Leiden (Rf.) 1712-03-18. Auskultant i Svea hovrätt (Rf.). Kanslist i kammarkollegium. Död 1729-08-07. Gift 1720-05-22 med Helena Maria Stening, född 1701, död 1729, åtta dagar före mannen, dotter av bokhållaren i krigskollegium Johan Stening och Anna Maria Trotzig.

Barn:

  • Johan Fredrik, född 1721. Tullinspektor. Död 1778. Se Tab. 3.
  • Anna Helena, född 1723-12-01.

TAB 3

Johan Fredrik (son av Jakob, Tab. 2), född 1721-11-26. E. kontorsskrivare vid generalsjötullskontrollkontoret. Tullinspektor i Stockholm. Död i Stockholm 1778-11-01. Gift 1:o 1753-06-24 på Starfors i Västerlövsta socken, Västmanlands län med Margareta Blomberg, född 1727, död 1770-06-24 i Stockholm, dotter av riksrådet, greve Horns trädgårdsmästare Lars Blomberg. Gift 2:o 1773-07-08 med Johanna Sofia Grunnerus.

Barn:

  • 1. Christina Christiana, född 1755-01-05, död 1755-03-16.
  • 1. Fredrika Margareta, född 1756-09-14.
  • 1. Maria Catharina, född 1761-01-05, död 1763-01-01.
  • 1. Hedvig Eleonora, född 1763-11-04, död 1764-02-01.
  • 2. Johan Gustaf, född 1776-03-04 i Stockholm. Underofficer vid Åbo läns regemente 1782. Sekundadjutant vid Åbo läns regemente 1783-05-28. Stabsfänrik vid livregementets värvade infanteribataljon 1799-08-05. Sekundlöjtnant vid finska gardet 1806-12-15. Kaptens avsked 1809-10-13. Gift 1810-02-18 Löpedal med Anna Christina Rudeberg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.