:

Rosenstielke nr 569

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rosenstielke nr 569 †

Adlad 1652-05-11, introducerad 1654. Utdöd 1661-02-09.


  • Carl Olofsson Rosing. Uppgives kommit i tjänst 1586. Advokatfiskal i Svea hovrätt 1619. Assessor i Svea hovrätt (Ash.) 1624 (ed 13/9). Tillika häradshövding i Vilske och Viste härader 1631–1641 och ståthållare på Vaxholm 1640-07-28. Avsked från assessorstjänsten 1647-11-00. Begraven 1652-03-14 i Nikolai församling, Stockholm (Storkyrkans kyrkoarkiv.) varest han ägde ett hus vid Köpmansgatan. (SH liber caus., vol. 105, p. 3 (OA).) Han erhöll bl a Ångelsta och Årsta skattehemmansräntor i donation av drottning Christina 1646-09-05. Gift med (Storkyrkans kyrkoarkiv.) Elisabet Abelsdotter, begraven 1654-08-13 i Storkyrkan. (Storkyrkans kyrkoarkiv.) Bouppt. efter båda makarna hölls 1656. (SH liber caus., vol. 105, p. 3 (OA).)

Barn:

  • Carl Rosinger, adlad Rosenstielke, till Årstaberg och Ångelsta i Vaksala socken, Uppsala län. Född omkring 1620 i Stockholm. Student i Uppsala 1630-09-10. Auskultant i Svea hovrätt (Ash.) 1638-06-01 samt vid underrätterna i Stockholm. Reste utrikes 1641. Student i Leiden (At (P).) 1641-10-05. Promoverad jur. utr. doktor i Leiden 1643. Efter sin återkomst assessor i Svea hovrätt efter sin fader 1647-11-13. Tillika häradshövding i Rasbo, Vaksala, Långhundra och Erlinghundra härad 1651. Adlad 1652-05-11 (introducerad 1654 under nr 569). Död barnlös 1661-02-09 och slöt sålunda själv sin adliga ätt samt begraven i Vaksala kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Fennika Rosing, som levde änka 1697, då hon hos ridderskapet och adeln klagar över sin fattigdom.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: