Rosenklinga nr 668

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Rosenklinga nr 668

Adliga ätten Rosenklinga nr 668 †

Adlad 1653-02-26. Utdöd på 1670-talet.

TAB 1

Matts Andersson, till Långvik i Karislojo socken, Finland. Gift med Birgitta, som uppgives varit av adel.

Barn:

  • Petrus Mattiæ Tafvia. Se Tab 2

TAB 2

Petrus Mattiæ Tafvia. Amanuens hos biskopen i Åbo 1601. Kaplan i Lojo 1617. Kyrkoherde i Karis 1630–1639. Levde 1655.

Barn:

  • Jeremias Petersson Langman, adlad Rosenklinga. Regementskvartermästare vid Västerbottens regemente 1650. Adlad 1653-02-26. Kapten 1655. Major. Avsked från regementet 1660. Kommenderad på Warnemünde skans 1661-06-13. Död barnlös på 1670-talet och slöt själv sin ätt. Han angavs 1667 för att genom dryckenskap och fylleri försumma kunglig maj:ts tjänst, men skriver själv till C. G. Wrangel, att han tackar Gud, att han var intet av den naturen, som älskade drycken så högt, att han därigenom skulle komma på något fall, utan hade han sig högst beflitat i alla sina dagar om nykterhet. Gift med N.N som rymde 1667 från honom under hans tillfälliga frånvaro, medtagande allt hans bohag.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.