Riddercrona nr 1680

Från Adelsvapen-Wiki

1680.jpg


Adliga ätten Riddercrona nr 1680 †

Adlad 1719-11-02, introd. 1720. Utdöd 1721-09-16.


1Um.

  • Anders Olsson. Bonde Brunna. Gift med Anna Persdotter.

Barn:

  • Peder Andersson Brannius, född 1604-11-03 på Brunna. Student i Uppsala1 1625-05-18. Prästvigd därst. 1630-03-21 av ärkebiskop P. Kenicius. Huspredikant hos greve Johan Pontusson De la Gardie s. å. 18/4. Komminister i Tyresö församl. av Strängnäs stift 1633. Församlingens förste kyrkoherde 1634. Död 1668-03-27 i Tyresö prästgård, Stockholms län och begraven s. å. 6/10 [Hm]. Gift 1:o 1636-03-27 med Apollonia Pålsdotter (Pauli), född 1611, död 1637-01-14 och begraven s. å. 20/1. Gift 2:0 1639-07-05 Med Cecilia Edenia, död 1662-04-19 och begraven s. å. 17/5, dotter av kyrkoherden i Värmdö pastorat av ärkestiftet Samuel Edenius. Gift 3:o 1664 med Anna Hansdotter Obenheer i hennes 2:a gifte, död 1677 och begraven s. å. 8/4 [Hm].

Barn:

  • 2. Anders Persson Brunman, döpt 1642-12-11 i Tyresö prästgård. Först bokhållare hos greve Erik Oxenstierna, sedan guvernementskamrerare i riksänkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding. Gift med Catharina Wassonia, död 1721-10-17 i Stockholm, ?dotter av komministern i Uppsala Johan Wassonius.

Barn:

  • Peter Brunman, adlad Riddercrona, född 1682-06-02 i Södermanland. Student i Uppsala1 1688-05-16. Volontär vid fortifikationen 1699. Furir därst. 1700. Konduktör 1701-08-20 fortifikationslöjtnant i Finland 1702-11-11. Kapten 1710-12-29. Konfirm.fullm. 1715-11-12. Adlad 1719-11-02 (introd. 1720 under nr 1680). Majors titel 1719-11-11. Död ogift 1721-09-16 och slöt således själv sin adliga ätt. 'Han var en skicklig och mycket begagnad fortifikationsofficer. Tjänstgjorde bl. a. under hela belägringen av Stralsund 1715 samt förstörde därunder och igenkastade en av fienden för contrescharpen uppkastad linje. Blev vid stadens övergång fången s. å. 23/12, men undkom följande år och hemkom s. å. i juli. Kom till sist från sina sinnen och sköt i galenskapen ihjäl sin dräng i Stockholm.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.