:

Rühl nr 1822

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rühl nr 1822 †

Adlad 1727-08-04, introducerad 1727. Utdöd 1740-01-20.


  • Johan Fredrik Rühl, adlad Rühl, född 1675 i Pernau, där fadern var stadssekreterare. Adjutant vid von der Pahlens livländska kavalleriregemente 1690-03-11. Kornett von der Pahlens livländska kavalleriregemente 1691-07-00. Avsked 1699-09-20. Kornett vid drottning Ulrika Eleonoras livregemente 1691. Livdrabant 1700-04-03. Vice korpral vid drabanterna 1707. Korpral vid drabanterna 1708 . Överstelöjtnants karaktär och ryttmästare vid adels faneregementet 1722-01-26. Adlad 1727-08-04 (introducera 1727 under nr 1822). Överstelöjtnant vid adelsfaneregementet 1732-09-06. Död ogift 1740-01-25 i Finland och slöt således själv sin adlad ätt. 'Han var med vid landstigningen på Seland, i fältslagen vid Närvä, Riga, Klissov, Holovzin och Poltava samt belägringarna av Thorn och Veprik. Försvarade vid Poltava med blott 50 man betäckningen mot ett ryskt utfall av 600 man, till dess han endast hade 11 man kvar, då äntligen fältvakten och piketen kom honom till hjälp. Uppkastade under Poltavas belägring vid ljusa middagstiden på en slät äng ett epaulement knappt hundra steg från ryssarnas retranchement av 8,000 man, då han fick ett svårt skott genom huvudet. Tillfångatogs kort därpå och fördes till den lilla staden Sviäski, belägen 20 verst från Kasan, där han sedermera för misstankars skull hos de fångna tyska på arbete kommenderade dragonregementena att vilja gå ur fångenskapen och till konung Carl XII i Turkiet, blev smidd i järn samt utstod nio år i vederstyggliga fängelser i Klinov och Kasan mycket ont samt blev oftast bespisad med vatten och bröd. Fick slutligen vid lägligt tillfälle den tillfredsställelsen att spotta vice guvernören i ansiktet, varigenom, förunderligt nog, hans belägenhet icke blev svårare.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: