:

Quiding nr 2249

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten QVIDING Dr 2249 †

Adlad 1817-10-07 enligt 37 § R.F., introducerad 1817. Utdöd 1846-05-03.


  • Johannes Jacobi Helsingburgensis, född 1632. Reste utrikes och vistades länge i England. Prästvigd till kyrkoherde i Kvidinge pastorat av Lunds stift 1663-06-05. Död 1695-07-23. Hans söner kallade sig Qviding efter födelseorten. Gift 1664-06-28 med Cecilia Pedersdotter, dotter av kyrkoherden i Kvidinge Peder Poulsen Schenning och Elisabet Olsdotter [Hm].

Barn:

  • Petrus Qviding, född 1669-01-15 i Kvidinge prästgård. Student i Lund 1689. Prästvigd 1692-07-15 till sin faders medhjälpare. Kyrkoherde efter fadern 1695 och i Landskrona 1720. Prost i Rönneberga och Harjagers härader 1721-05-01. Död 1731-01-20. Gift 1695 med Christina Bring, död 1730, dotter av kyrkoherden i Brönnestads pastorat av Lunds stift Jöns Evertsson Bring och hans 1:a hustru Cecilia Winslöf [Hm].

Barn:

  • Jakob Qviding, född 1705-10-04 i Kvidinge prästgård. Student i Lund 1722. Prästvigd till faderns biträde 1729-05-19. Stadskomminister i Ystad 1734. Kyrkoherde i Vemmenhögs pastorat av Lunds stift 1743-07-27. Död 1756-12-20. Gift 1:o 1735 med Hedvig Sofia Ringius, död 1749, dotter av prosten och kyrkoherden i Höör Per Ringius och Judit Christina Cronsioe. 2:o 1754 med Johanna Ulrika Julius, dotter av kyrkoherden i Norrvidinge Nils Julius och Anna Maria Porath.

Barn:

  • Bernhard Christoffer Qviding, född 1746. Kryddkramhandlare i Stockholm. Död 1797. Gift 1776-08-05 i Stockholm med Helena Maria Lindberg, född 1755, död 1819-10-02.

Barn:

  • Bernhard Christoffer Qviding, adlad Qviding, född 1778-11-24 i Stockholm. Student i Uppsala 1794. Kansliexamen 1797. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegii expedition 1797-08-28. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1797-10-24. Kopist vid krigsexpeditionen 1799-07-13. Kanslist 1801-05-26. Protokollssekreterare 1808-01-26. Expeditionssekreterare 1810-11-26. Förste expeditionssekreterare (Ak.) 1812-11-20. RNO 1814-04-28. Tillförordnad Statssekreterare för krigsärendena 1816-03-05. Adlad 1817-10-07 enligt 37 § R.F. (introducera 1817 under nr 2249). Statssekreterare för krigsärendena 1818-05-11. LKrVA 1818. Tillförordnad överpostdirektör (Ak.) 1821-06-19. Vice president i kommerskollegium 1824-03-09. Död barnlös 1846-05-03 i Stockholm och slöt således själv sin adliga ätt. Gift 1818-10-10 i Stockholm med Johanna Vilhelmina Westman, född 1779-10-12, död 1870-02-01 i Stockholm i Klara församling, Stockholm, dotter av sidenfabrikören i Stockholm, bankofullmäktigen Abraham Westman och hans 1:a hustru Anna Susanna Hjolman.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: