:

Preis nr 261

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Preis nr 1756)

Friherrliga ätten Preis nr 261 †

Adlad 1719-08-22, introd. 1723. Friherrlig 1756-10-18, introd. 1776. Utdöd 1788-06-07.

Den adlades broder, assessorn i pernauska lanträtten Georg Preis, född 1657, död 1743, adlades 1699-06-05 med namnet von Preis, men tog icke introduktion på riddarhuset.


  • Georg Preis. Borgare och handelsman i Reval.

Barn:

  • Georgius Georgii Preisius, född 1622 i Reval. Studerade i Reval, Dorpat och Uppsala. Mag. vid Uppsala universitet 1646. Extra ordinarie teol. och ordinarie fys. et log. professor i Dorpat 1654. Prom. teol. doktor i Wittenberg 1658-11-28. Superintendent på Ösel 1658. Generalsuperintendent i Livland 1665. Tillika honor, teol. professor i Dorpat. Död 1675-12-22. 'Han fick efter att hava blivit magister, drottning Christinas stipendium på fem år för att utrikes fortsätta sina studier. Reste därmed 1647 till Königsberg, där han olyckligtvis i tre år avhörde den bekanta kalvinisten doktor Drejeri kollegier och disputationer samt blev därigenom smittad av hans villfarelser. Hotades, då detta blev i Sverige bekant, så väl med mistning av sitt stipendium som all befordran i riket, varför han lämnade sina synkretister samt reste 1651 till Greifswald och andra de förnämsta lutherska akademier i Tyskland och Danmark, därifrån han hemkom med skriftliga bevis om sin renlärighet.' Gift på 1650-talet med Hedvig Schultz, död 1710, med vilken han hade två söner och fjorton döttrar.

Barn:

  • Joakim Fredrik Preis, adlad och friherre Preis, född 1667 i Dorpat. Student i Dorpat. Tjänstgörande i guvernementskansliet i Riga i tre och ett halvt år. Inskrevs i kungliga kansliet 1689. Efter studier vid holländska och engelska universitet jur. doktor i Oxford. Kanslist hos svenska ministern i Paris friherre Palmqvist 1695. Kommissionssekreterare i Haag 1703-02-08. Chargé d'affaires i Haag 1714. Resident hos generalstaberna 1719-04-16. Adlad 1719-08-22 (introducerad 1723 under nr 1756). Hovråds karaktär 1723-10-21. Kansliråd samt envoyé extraordinaire i Förenade Nederländerna 1725-08-16. RNO 1748-11-07. Friherre 1756-10-18 (sonen 1776 introducerad under nr 261). Död 1759-12-22 i Haag. Gift i Haag 1726-12-17 (genom en svensk präst men sedan 1732 på magistratens i Haag föranstaltande av en holländsk präst, på det hans fru, ifall hon bleve änka, skulle kunna förete formliga bevis om sitt gifte efter landets lagar) med Maria Elisabet Reijnders, född 1697-01-06 i Deventer, död 1745-06-15 i Haag, dotter av löjtnanten Adrian Reijnders och Veblina Pietersson.

Barn:

  • Hedvig, född 1727-10-13 i Haag. Stiftsjungfru. Död ogift 1773-09-02 Ulvsunda .
  • En son, dödfödd.
  • Fredrika Ulrika, född 1732-12-14. Stifstsjungfru. Död ogift 1752-12-23.
  • Fredrik, till Ulvsunda. Född 1734-03-01 i Haag. Kommissionssekreterare i Haag. Anställd i svenska riksarkivet1 1762-07-26. K. sekreterare 1763-01-24. Död barnlös 1788-06-07 på Ulvsunda och slöt ätten samt begraven s. å. 19/6 i Maria kyrka. Gift 1774-07-21 Vällinge, med Anna Maria Grill, född 1747 i Göteborg2, död 1812-08-23 i Stockholm. Dotter av direktören vid Ostindiska kompaniet Abraham Grill och Anna Maria Petersén.2
  • Två söner, tvillingar, dödfödda 1735.
  • Tre söner, dödfödda mellan 1736 och 1744.

Källor

Vapensköld för adliga ätten Preis nr 1756
Vapensköld för adliga ätten Preis nr 1756

1At (So). 2As.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: