Palmsvärd nr 2224

Från Adelsvapen-Wiki

2224.jpg


Adliga ätten Palmsvärd Nr 2224 †

Adlad 1812-05-12 enl. 37 § R.F., introd. s. å. Utdöd 1821-04-01.


1Hm. 2Um

  • Olof. Bonde i Nibble i Stora Skedvi socken Kopparbergs län.

Barn:

  • Johannes Olai Nibelius i Stora Skedvi socken. Prästvigd 1654-04-19. Skolmästare i Stora Skedvi socken s. å. Komminister i Ljusnarsbergs församl. av Västerås stift 1666. Död 1675 [Hm]. Gift med Brita Larsdotter, död 1683, dotter av kyrkoherden i Björskogs pastorat av Västerås stift Lars Swillingius [Hm].

Barn:

  • Jakob Nibelius, född 1665-09-00 i Ljusnarsbergs socken. Student i Uppsala 1690-09-24. Prästvigd 1696-07-16. Komminister i Hubbo församl. av Västerås stift 1698. Död 1722-09-24 [Hm]. Gift 1698-12-01 med Christina Habinia, född 1675-07-25, död 1741-08-24, dotter av komministern i Hubbo Claes Habinius och Elisabet Persdotter Graan.

Barn:

  • Johan Nibelius, född 1699-09-01 i Hubbo. I Västerås skola 17121. Student i Uppsala 17221. Disp. 17361. Konsistorienotarie i Västerås 1737-05-04. Avsked 17571. Död 1771-05-07 Korgesta. 'Han förblev efter egen böjelse i denna sin syssla, ehuru han var väl känd för sin lärdom i teologi och andra vetenskaper samt för sin kunnighet i både gamla och nyare språk. Har översatt och låtit trycka Joh. Jak. Schatz' inledning till Romerska antikviteteroa (1728), Hübners bibliska historia (1745) samt En Christens resa ur Steniga Arabien' (1751). Gift 1739-12-28 med Catharina Timelina, född 1713-12-11, död 1750-11-20, dotter av kyrkoherden i Sevalla pastorat av Västerås stift Erik Tunelius och Brita Simonsdotter Hedman samt syster till den bekante geografen assessorn Erik Tuneld.

Barn:

  • Johan Erik Nibelius, adlad Palmsvärd, född 1745-05-07 i Västerås. Student i Uppsala2 1765-02-26. Auskultant i Svea hovrätt 1769-12-22. Extra ordinarie notarie därst. 1771-10-23. Vice notarie 1773-02-22. Notarie 1776-05-20. Sekreterare i skogskommissionen 1776–1786. Protonotarie 1780-11-00. Adjungerad ledamot 1783. Assessor 1784-08-13. Konstit. revisionssekreterare 1789-05-18. Revisionssekreterare 1792-05-11. Underståthållare i Stockholm 1793-01-09. RNO 1794-11-24. Vice president i kommerskollegium 1798-06-29. Fullmäktig i tullarrendesocieteten 1802-12-13. Justitieråd 1809-06-12. KNO s. å. 3/7. Fullmäktig i general tulldirektionen 1812-04-17–1814. Adlad 1812-05-12 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 13/6 under nr 2224). Avsked 1817-05-13. Död barnlös 1821-04-01 i Stockholm och slöt således själv sin adl. ätt samt begraven i Storkyrkan, då vapnet krossades av statssekreteraren af Kullberg. Såsom ledamot i nämnda skogskommitté utarbetade han den 1793 utkomna förordningen om skogarna i riket [Ak]. Gift 1788-10-03 i Stockholm med Christina Ulrika Bagge, född 1767-07-18 i Tripolis i Afrika, död 1827-09-12 i Stockholm, dotter av svenska konsuln i Tripolis Christian Bagge och Virginia Pinatel, 'som var dotter av grosshandlaren Jaques Pinatel (av en italiensk, men sedan natural. fransk handelssläkt, som först nedsatt sig i Marseille och sedan överflyttat till Tripolis) och Anne Rose de Gueslin, av en gammal fransk adl. ätt.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.