:

Påfvenhielm nr 624

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Påfvenhielm nr 624 †

Adlad 1654-05-30, introd. s. å. Utdöd omkr. 1700.


  • Erasmus Påfve, adlad Påfvenhielm (son av Harald Påfve, se adliga ätten Påfvenfelt), till Veikkola i Valkjärvi socken i Finland. Var regementskvartermästare vid Viborgs läns kavalleriregemente, då han 1652-10-22 erhöll Veikkola under Norrköpings besluts villkor. Erhöll säterifrihet därå 1653-09-16. Adlad 1654-05-30 (introd. s. å. under nr 624). Ryttmästare vid Trondhjems kavalleriregemente. Ihjälstucken 1659 av sin överste Erik Planting-Gyllenbåga, 'som för detta sitt brott fick förskoning, emedan den döde varit en orolig människa.' Sonen Abraham skriver däremot i en supplik att överste Planting-Gyllenbåga 'ynkeligen utan orsak av otidigt förbittrad ondska lupit efter honom utur en nattstuga på gården ut genom porten och ett stycke ut på gatan och honom med huggande och stickande överföll, då han sig icke värja kunde.'. Gift med Elisabet Olofsdotter, död 1691 på Veikkola [Rf].

Barn:

  • Abraham. Förare vid Kexholms garnison 1656. Kornett vid Trondhjems kavalleriregemente 1658. Vid regementets reducering drabant vid livgardet 1660. Löjtnant vid Björneborgs infanteriregemente 1662-12-19. Kaptenlöjtnant vid Jämtlands infanteriregemente 1670-06-22. Kapten därst. 1674-12-22. Major 1676-12-21. Övergick 1675-05-00 till flottan och blev kapten, först på skeppet Jupiter och sedan detta fått skada på skeppet Äpplet. Kapten på skeppet Stora Solen 1676. Överstelöjtnant 1678-01-00. Avsked 1680-03-10. Bevistade riksdagen 1697 [Rf].
  • Elisabet, levde ogift 1691 vid moderns död på Veikkola [Rf].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: