Nenzelius

Från Adelsvapen-Wiki

Stamfar för Nenzelius eller Knapesläkten från Nänsjö , var stor bonden Olof Nilsson.

TAB 1

Olof Nilsson, bonde i Nänsjö, Gudmundrå sn. Gift med Ingrid.

Son:

Per Olofsson', Rådman, Hemmansägare i Nänsjö. En ansenlig man på 1500-talet. se Tab 2

Seger Olofsson ,Knapen Seger Olofsson var en ansenlig man på 1500 talet i Nänsjö. och gift med Gertrud Ulf se Tab 5

TAB 2

Per Olofsson

Son:

Seger Persson Hemmansägare i Nänsjö.och Länsman i Nänsjö, Gudmundrå sn en förmögen man; † omkr 1643 i Nänsjö,Gudmundrå sn. Gift med Märta Persdotter.

Barn:

1.Per Segersson. Far till kyrkoherden Segericus Petri Nenzelius, † 1693 i Ramsele.

2.Jonas Segersson, bonde i Nänsjö, Gudmundrå sn. se Tab 3

3.Segericus Segerici Nenzelius, född 1600 i Nänsjö, hovpredikant, kyrkoherde; † 1638-07-16 i Stora Tuna sn. se Tab 4

4. N.N Segersdotter, född omkr 1610 i Nänsjö, Gudmundrå sn. Gift med bonden Per Grelsson, född i Kragom, Säbro sn, † i Nänsjö, Gudmundrå sn.

TAB 3

Jonas Segersson , son till Jonas Segersson, bonde i Nänsjö, Gudmundrå sn.

Son:

Erik Nentzel, adlad Ehrenklo, född 1629; stadspresident, häradshövding; † 1687. Se adliga ätten Ehrenklo

TAB 4

Segericus Segerici Nenzelius, är latiniseringen av Seger Segersson (i från Nensjö) , född 1600 i Nänsjö, hovpredikant,kyrkoherde, fadern var Hans Larsson (1557-1608) Johannes Laurentii kyrkoherde i Nora under åren 1593-1609.(Västernorrland) hans föräldrar var Lars Andersson den förmögna Länsman och Bonde i viken med hustru Anna Mosesdotter (hon tillhör bureätten) Segers moder var Karin Olofsdotter född omkr 1558 i Nora. han var † 1638-07-16 i Stora Tuna sn. Gift 1624 i Tuna, med Margareta Hansdotter Noraea född omkring 1600 Nora,död 22 Apr 1688 i St.Tuna

Barnen

  • Chatarina Segersdotter Nenzelia gift med Nils Rudbeck Biskop i Västerås.
  • Margareta Segersdotter Nenzelia gift med Paul Rudbeck nr 872 Hovrätts Assessor.

TAB 5

Seger Olofssons Född 1530 i Nänsjö, Gudmundrå sn. Han var knape ochbosatt i Nänsjö, Gudmundrå sn. Gift med Gertrud NN Född i Nätra sn. Anna Segersdotter var dottern av Knapen Seger Olofsson i Nänsjö,av samma knape släkt och gift med Gertrud Ulf. Anna var gift i första giftet 1582 med Johannes Laurentii född Hans Larsson (1548-1603) och i andra giftet 1608 med Olaus Martini född Olof Mårtensson (1560-1624) när hon blev änka för andra gången år år 1625 efter Olof Martini flytta hon tillbaka till Helgum.i Säbrå, där hon afled 3/6 1632.

Barn i första giftet:

1Jacobus Johannis Bureus Zaebrozynthius

2.Lars Hansson

3.Christoffer Hansson Bure Zynt

4.Kristin Hansdotter

5.Margareta Hansdotter Burea (Stormor i Dalom)

Barn i andra giftet:

Anna Olofsdotter f.1609 i Nordingrå,

Källor

Källor: ^UB, manus. X 255 k. ^Elgienstierna Aliga ättar tavlor ,Adliga ätten Ehreneklo 871 och Bure 126 Och Herdaminne. ^:Christoffer Hansson räkenskaper. från år 1635.. "att den jord jag borde ärva efter vår salige moders moder hustru Gertrud i Nätra. (han avsåg då Gertrud Ulf) ^ Calr Sazbad forskning om modern Anna Segersdotter ,till Margareta Hansdotter Bure "Stormor i dalom " ^ skattelängder åren 1557-1602 ^Skattelängder samt jordaböcker.åren 1604-1643 ^Härnösand stift herdaminne av Bygdén ^Johan Bures X36, folio 146r [litt. I] Forskare Tommy Hernelind