:

Mett

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Claës Henrik Mett d ä, född 1678 (åu) i Lübeck; handelsman (Handelsmannen i Kalmar Claës Henrik Mett beklagar sig inför riksdagen att han inte får vara riksdagsman för borgerståndet p g a att han är född i Lübeck: "Til underdånigst följe häraf, wänder denne Mett sig til prästeståndet, upteendes 2:ne bewis, en afskrift af rådstugurättens i Carlscrona protocoll under den 8 Nov. och justitiaeborgmästarens i Calmar h:r Bengt Beckmarck, attest af den 8 Decembris, hwaraf befinnes, at denne Metts fader handelsmannen Clas Mett har 1693 wunnit burskap uti Carlscrona, och något derefter satt sig ned i Calmar, derest han blifwit borgare och idkadt handel samt begifwit sig til Lybeck, at der utsöka något arf, och sedan han blifwit gift uti sista berörde stad, har han med sin hustru och barn kommit tilbaka til Calmar och infördt med sig wacker ägendom, den han dels i handels drifwande, dels i et wäl inrättadt stenhus, med mera nedlagt, och fastän han, Mett, under des faders wistande i Lybeck blifwit der å orten född, så har likwäl dess fader ei allenast förut warit swensk borgare, utan ock han blifwit i Calmar stad upfostrad, derstädes lärdt handelen, och, för 24 år sedan, der burskap wunnit, samt handel idkat; begärandes, det wille prästeståndet genom dess förklaring lemna borgareståndet i anledning af ofwannämde omständigheter, fria händer, at gifwa honom säte och stämma i ståndet."); † 1714-10-03 i Kalmar sfs. Gift med Catharina Elisabeth Melin, † 1712-02-08 i Kalmar sfs.

Barn (ordningsföljden osäker):

 • Claës Henrik Mett, född 1696 (åu); handelsman, rådman, riksdagsman; † 1786. se Tab 2.
 • Johan Simon Mett, handelsman; † 1735. se Tab 3.
 • Catharina Margareta Mett, † ogift och barnlös 1724-06-13 i Kalmar sfs.
 • Catharina Elisabeth Mett, född 1704 (åu) i Lübeck (?), † 1764-06-06 på Västrums prästgård, Västrums sn (bröstsjukdom, 60 år gammal). Gift med sin brors svåger, kyrkoherden och prosten i Gladhammars och Västrums pastorat Johannes Fransiscus Westerdahl, född 1676-08-19 i Västerviks sfs, † 1749-03-21 på Västrums prästgård, Västrums sn (72 år gammal).
 • Johan Gotthard Mett, handelsman, † 1741. se Tab 4.

TAB 2

Claës Henrik Mett d y, (son till Claës Henrik Mett d ä, Tab 1), född 1696 (åu) i Lübeck; handelsman, rådman, riksdagsman i borgarståndet 1738-39, 1740-41 och 1746-47; † 1786-06-09 i Kalmar sfs (ålderdom, 90 år gammal). Gift 1:o 1717-12-08 i Kalmar sfs med sin systers svägerska, jungfrun Ingrid Westerdahl, född 1680-05-?? i Västerviks sfs, † 1748-07-14 i Kalmar sfs (namnlös, benämnd kiära fru), dotter till Johan Jönsson och Ingrid Jönsdotter. 2:o 1749-08-27 i Kalmar sfs med sin brors svägerska, jungfrun Ulrika Eleonora Mühlenbruch, född 1719-04-03 i Kalmar sfs, † där 1757-05-01, dotter till rådmannen David Mühlenbruch och hans 3:e fru Maria Amalia Dobbien. 3:o 1758-05-21 i Kalmar sfs med jungfrun Eleonora (Nora) Sofia Näsman, född 1726 i Torsåkers sn, † 1774-03-12 i Kalmar sfs (gikt, 47 år gammal), dotter till kyrkoherden i Torsåkers pastorat Johannes Petri Näsman och Märta Elisabet Skragge. 4:o 1779-11-09 i Kalmar sfs med änkan Catharina Helena Swebilia, född 1730 i Stockholm, dotter till sekreteraren vid landtullen, tullförvaltaren och borgmästaren Gerhard Swebilius och Helena Maria Laurin.

Dotter 1:o:

 • Catharina Margareta Mett, född 1719-06-22 i Kalmar sfs.

Barn 2:o:

 • Catharina Elisabeth Mett, född 1751-04-08 i Kalmar sfs, † där 1754-07-07 (kikhosta, 3 år, 3 mån gammal).
 • Maria Sofia Mett, född 1753-05-08 i Kalmar sfs. Gift 1772-01-03 i Kalmar sfs med kommissionslantmätaren Per Engström, född 1733 i Fagerhults sn (ej i dp), † 1795-01-27 i Kalmar sfs (tärande sjukdom, 63 år gammal).
 • David Mett, född 1755-06-19 i Kalmar sfs, † där s d.
 • Catharina Elisabeth Mett, född 1756-11-26 i Kalmar, sfs † där 1818-06-17 (feber, 61 år gammal). Gift 1777-12-26 i Kalmar sfs med handelsmannen Peter Engelund, född 1752-11-03 i Kalmar sfs, † där 1792-04-04 (lungsot, 40 år gammal). Paret fick flera barn.

Barn 3:o:

 • Ulrika Mett, född 1759-02-22 i Kalmar sfs, † där s å 27/7 (koppor, 5 mån, 12 dagar gammal).
 • Johan Henrik Mett, född 1761-11-13 i Kalmar sfs, † där s å 18/11 (slag, 1v gammal).

TAB 3

Johan Simon Mett, (son till Claës Henrik Mett d ä, Tab 1), handelsman; † 1735-08-30 i Kalmar sfs. Gift med N.N

Barn:

 • Anna Elisabeth Mett, född 1720-05-16 i Kalmar sfs, † där 1724-06-04.
 • Ulrika Sofia Mett, född 1721-12-17 i Kalmar sfs.
 • Catharina Margareta Mett, född 1723-04-07 i Kalmar sfs, † där 1724-07-10.
 • Claës Henrik Mett, född 1724-04-12 i Kalmar sfs, † där s å 3/5.
 • Andreas Mett, född 1726-04-24 i Kalmar sfs, † där s å 2/7.
 • Christina Mett, född 1727-07-08 i Kalmar sfs.
 • Johan Simon Mett, född 1729-05-29 i Kalmar sfs, † där 1744-01-07.
 • Carl Christoffer Mett, född 1733-10-07 i Kalmar sfs, † där s å 28/12.

TAB 4

Johan Gotthard Mett, (son till Claës Henrik Mett d ä, Tab 1), handelsman; † 1741-06-12 i Kalmar sfs. Gift 1734-07-23 i Kalmar sfs med sin brors svägerska, jungfrun Sofia Amalia Mühlenbruch, född 1717 i Kalmar sfs, † där 1768-02-15, dotter till rådmannen David Mühlenbruch och hans 3:e fru Maria Amalia Dobbien.

Barn:

 • Maria Elisabeth Mett, född 1735-05-28 i Kalmar sfs.
 • Ulrika Sofia Mett, född 1736-12-05 i Kalmar sfs, † där ogift och barnlös 1795-09-29 (trånsjuka, 58 år gammal).
 • Claës Henrik Mett, född 1740-12-05 i Kalmar sfs.

Källor

Kyrkböcker; Westerlund & Setterdahl - Linköpings stifts herdaminne; Bror Olsson - Kalmar stifts herdaminne. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: