:

Manderström nr 1392

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Manderström nr 1392 †

Adlad 1703-11-17 introducerad 1704. Ättens sist levande manliga medlem upphöjd i friherrligt stånd.


TAB 1

Erik Forsmander, adlad Manderström, född i Kopparbergslagen. Kallad 1672 att uppvakta vid fältkammaren vid den på tysk botten stående svenska krigsmakten. Bokhållare vid artilleriet i Pommern 1681-03-24. Inspektor vid accisen och småtullarna i Pommern 1682-08-17. Överlicentinspektor i Wismar och därtill lydande mecklenburgska tullen 1693-10-21. Adlad 1703-11-17 (introducerad 1704 under nr 1392). Död 1713. Gift med Anna Wisnowska från Polen, levde änka 1720, dotter av kastellanen Wisnowski.

Barn:

  • Carl Niklas. Fänrik vid Jönköpings regemente 1700-09-24. Avsked 1703-10-15. Kapten vid överste Breitholtz' regemente. Död ogift.
  • Eleonora Elisabet, född 1678-07-17, död 1710-10-19. Gift 1692-09-14 med direktören över myntväsendet i Pommern Johan Lennart Arensburg.
  • Erenreich Gustaf, död ung.
  • Anna Christina, född 1683, död 1757. Gift före 1713 med kaptenen vid svenska livregementet till fot Christian Adam von Schleusing, död 1717-05-00.
  • Hans Georg, född 1688, död 1700.
  • Martin Ludvig, friherre Manderström, född 1691, död 1780. Se friherrliga ätten Manderström, Tab. 1.

TAB 2

Gustaf Erik (son av Erik Forsmander, adlad Manderström, Tab. 1). Kom i tjänst 1705. Fältväbel vid dalregementet. Löjtnants avsked 1722-07-19. Bevistade alla bataljerna till Poltava och var länge fången. Gift 1729-08-21 i Stockholm, sedan det 1725-03-00 lyst tre gånger i Hällestads kyrka, Östergötlands län, med »madame» Catharina Maria Höijer.

Barn:

  • Anna Maria, född 1725-03-29 i Hällestads socken.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: