Mackenzie af Macleod nr 1972

Från Adelsvapen-Wiki

1972.jpg


Adliga ätten Mackenzie af Macleod nr 1972 †

Natural. 1756-08-03, introd. s. å. Utdöd 1789-04-02. Släkten Mackenzie nr en av Skottlands äldsta claner, känd sedan år 1261.


  • Collin Mackenzie, lord af Kintail. Gift med Barbara Grant, dotter av James Grant.

Barn:

  • Roderik Mackenzie, död 1626. Gift med Margaret, dotter av Torquil Mac Leod af Leedis.

Barn:

  • John Mackenzie, baronet Mackenzie af Tarbat 1628-05-21. Gift med Margaret Erskine, dotter av George Erskine af Innerteil.

Barn:

  • George Mackenzie, född 1630. Justice general 1678. Lord register 1681. Viscount af Turbat 1685-04-15. Lord MacLeod och lord Castle-Haven. Secretary of state 1702. Earl of Cromartie 1703-01-01. Död 1714-08-17. Gift 1:o med Anna Sinclair, dotter av John Sinclair. Gift 2:o med Margaret, änkegrevinna av Wermyss, död barnlös.

Barn:

  • John Mackenzie, 2:e earl of Cromartie. Död 1731. Gift 1:o 1685 med Elisabet Gordon, dotter av Charles Gordon, earl of Aboyne. Gift 2:o med Mary Murray. Dotter av Alexander Murray, lord Elibank. Gift 3:o med Anna Lovat, dotter av Hugh, lord Lovat.

Barn:

  • George Mackenzie, 3:e earl of Cromartie, född 1703-03-14. Blev såsom anhängare av pretendenten dömd från liv och gods 1746, men benådad. Död 1766-09-28. Gift med Isabella Gordon, dotter av skotske riddaren, sir William Gordon of Invergordon.

Barn:

  • John Mackenzie, lord MacLeod, natural. Mackenzie af Macleod, född 1726-08-31 i Skottland. Överste för ett fotregemente i engelska tronpretendenten Carl Edvard Stuarts armé 1745-08-01. Måste efter det för pretendenten olyckliga slaget vid Culloden 1746-04-16 fly från sitt fädernesland och kom i dec. s. å. till Sverige. Kapten vid hertig Fredrik Adolfs regemente 1750-01-08. Major i armén 1755-04-15. Natural. svensk adelsman 1756-08-03 (introd. s. å. under nr 1972). RSO 1761-11-23. Premiärmajor vid nämnda regemente 1765-02-28. Överstelöjtnant vid Björnbergs värvade regemente s. å. 21/9 och vid Gyllengranatska regementet 1770-11-16. Överste för Björneborgs regemente 1773-07-01. Avsked 1778-02-25. KSO s. å. 28/4 samt därför uppflyttad i dåvarande riddarklassen s. å. 9/11. Återvände till Skottland och återställdes av konung Georg III av England i sina förra rättigheter. Överste för ett engelskt regemente. Återfick sina egendomar i Skottland 1784. Generalmajor. Död barnlös 1789-04-02. Gift 1786 med Margery Forbes i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1794-03-11 med John Murray, hertig av Atholl), död 1842-10-03, dotter av lord James Forbes och Catherine Innes.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.