:

Loberg nr 353

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Loberg nr 353 †

Adlad 1646-03-24 introducerad 1647. Utdöd 1681.


  • Nils Planting, adlad Loberg, hade bröderna Erik, Olof och Lars, av vilka Erik, som 1628 var rotemästare vid det i Preussen stående Simon Skults kompani, och Lars, som 1631 var sergeant vid Carl Ruuths kompani och sedan avancerade till löjtnant, båda stupade i unga år (Pt 1903, sid. 114.). Olof Planting, överstelöjtnant vid artilleriet, adlades 1641 med namnet Loberg, liksom brodern, men stupade redan 1642-06-01 vid belägringen av Olmitz, varför han icke blev introducerad.
  • Nils Planting, adlad Loberg. Hantlangare vid artilleriet 1632. Konstapel vid artilleriet 1634. Sergeant 1635. Styckjunkare 1636. Kapten vid överste Österlings artilleriregemente 1636. Konstituerad kapten av artilleriet 1644. Adlad 1646-03-24 (introducerad 1647 under nr 353). Kapten vid artilleriet i Viborg 1650. Major vid artilleriet 1657-06-26. Kommendant på Tavastehus slott 1670-05-14. Åter major vid artilleriet i Viborg 1674-12-07. Sökte 1665 överstelöjtnantstjänsten vid artilleriet i Ingermanland och Finland (At (L.).). Död 1681 i Stockholm utan söner och begraven 1681-10-28. Han erhöll i donation åtta hemman i Käräjärvi by i Viborgs (nu Nuijamaa) socken 1651-05-28. Gift med Anna. Catharina von Katzbuben, som levde änka 1685.

Barn:

  • Anna Catharina, död änka. Gift med löjtnanten vid karelska dragonregementet Henrik Gustaf von Reeten, död före 1686.
  • Sex döttrar, sannolikt döda i unga år.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: