:

Ljungsvärd nr 2277

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ljungsvärd nr 2277 †

Adlad 1819-10-12 enligt 37 § R.F., introducerad 1820. Utdöd 1856-05-20.


  • Johan Ljungberg, född 1708 i Skåne. Volontär vid Älvsborgs regemente 1728-09-01. Underofficer i konung Stanislaus tjänst 1733. Volontär vid artilleriet 1735. Furir vid Hamiltonska regementet 1741-07-16. Fältväbel vid Hamiltonska regementet 1749-02-17. Fänrik 1754-03-21. Löjtnant 1761-12-10. Kaptens avsked 1765-02-28. Död 1788-10-15 i Helsinge socken i Nyland i Finland. Gift med Charlotta Christina Berg, född 1718 i Skåne, död 1765.

Barn:

  • Axel Ulrik Ljungberg, född 1737-01-01 på Vallby gård i Viby socken, Örebro län. Volontär vid änkedrottningens livregemente 1750-01-01. Mönsterskrivare vid änkedrottningens livregemente 1753-04-13. Sergeant 1754-05-31. Fältväbel 1766-12-31. Adjutant 1772-08-20. Premiäradjutant 1773-01-24. Löjtnant 1778-01-28. Död 1787-04-02 i Finland. Gift med Johanna Justander, född 1740 i Finland, levde 1820, dotter av löjtnanten vid Tavastehus regemente Erik Justander och Christina Edner.

Barn:

  • Samuel Leonard Ljungberg, adlad Ljungsvärd, född 1771-10-25 i Finland. Volontär vid änkedrottningens livregemente 1775-01-03. Rustmästare vid änkedrottningens livregemente 1776-02-21. Förare 1784-06-24. Sergeant 1790-02-08. Fältväbel 1790-04-01. Bataljonsadjutant 1790-08-30. Fänrik utan lön 1791-12-20 och med lön 1794-06-06. Löjtnant 1795-04-07. Kapten i armén 1802-07-30. Stabskapten vid änkedrottningens livregemente 1804-12-20. Major i armén 1808-02-12. Kapten vid Södermanlands regemente 1810-03-19. Major vid Södermanlands regemente 1812-06-30. Överstelöjtnant i armén 1814-05-22. RSO 1814-08-25. Adlad 1819-10-12 enligt 37 § R.F. (introducerad 1820-05-03 under nr 2277). 2. Major vid regementet 1821-05-08. 1. Major 1822-04-23. Överste i armén 1823-07-04. Avsked 1824-12-07. Postmästare i Nyköping 1824-09-14. CXIV Joh:s medalj 1854. Död 1856-05-20 i Nyköping utan söner och slöt således själv sin adlade ätt. Han bevistade de båda finska krigen, därunder han blev rysk krigsfånge vid Sveaborgs övergång. Deltog även i fälttågen i Tyskland 1813–14. Gift 1833-04-04 i Nyköping med Magdalena Eleonora Hallström, född 1811-04-23, död 1884-11-29 i Nyköping, dotter av superintendenten, kontraktsprosten doktor Nils Hallström och Magdalena Eleonora Flygare.

Barn:

  • Sofia Eleonora, född 1835-03-28. Stiftsjungfru. Död 1900-04-06 i Nyköping. Gift 1855-10-12 i Nyköping med sidenkramhandlaren och rådmannen i Nyköping, RVO, Anders Gustaf Janzon, född 1823-06-20 i Askersunds landsförsamling, död 1901-12-18 i Nyköping.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: