:

Lillienhoff nr 799

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lillienhoff nr 799 †

Adlad 1668-09-19, introducerad 1668. Utdöd 1676-02-27.


  • Peter Potter. Guldsmed i Nyköping. Död 1634. Gift med Elisabet Danckwardt i hennes 1:a gifte (gift 2:o med borgmästaren i Nyköping Paul Simons, död 1651), död 1659, dotter av borgmästaren i Nyköping Joakim Danckwardt (en av stamfäderna för adliga och friherrlig ätterna von Danckwardt) och hans 1:a hustru Brita Olofsdotter [Öä].

Barn:

  • Joakim Pötter, adlad Lillienhoff, till Fullerstad i Huddinge socken, Stockholms län, som han köpte 1672. Född 1630-02-08 i Nyköping. Skickades 1642 i handelsskola i Rotterdam, erhöll 1644 plats å notarii publici konför i Amsterdam och 1645 anställning å borgmästaren i Amsterdam. Tripps handelskontor. Kamrerare i kommerskollegium 1651–1656-07-24, då han sändes till Riga för att organisera tullväsendet i Riga. Borgare och handelsman i Stockholm. Kämnär vid Stockholms stads kamnärsrätt 1663-05-14. Ledamot av myntkommissionerna 1663-11-02 och 1666-09-18. Tillika kommissarie i kommerskollegium 1665-03-16. Extra ordinarie rådman i Stockholm 1665-10-11 (ed.). Ordinarie rådman 1667. Adlad 1668-09-19 (introducerad 1668-09-21 under nr 799) och avgick då från såväl kommissarietjänsten som rådmansämbetet. Adelns kommissarie i banken 1668-09-21. Assessor i kommerskollegium 1673-06-28. Deltog med kommerseråds karaktär i den stora ambassaden till Moskva 1673. Död barnlös 1676-02-27 i Stockholm och slöt således själv sin adlade ätt, jordfäst 1676-06-04 i Riddarholmskyrkan och begraven i Katarina kyrka i en av hustrun bekostad grav, enligt en där befintlig inskription. [Srr] 'Han var brukad i åtskilliga angelägna ärenden utomlands. Var 1668 riksdagsman för Stockholms stad, då han mycket medverkade till bankens upphjälpande. Adeln, som ansåg honom nödvändig för bankens bestånd, föranstaltade därför att han blev adlad och antog honom därefter till en av ståndets kommissarier, vilket något förtröt borgarståndet, som förklarade sig i honom hava sin kompass. Han gav vid introduktionen 200 dukater till riddarhuset.' Gift 1655-11-01 i Nikolai församling, Stockholm med Petronella Lohe, död 1694, dotter av handelsmannen i Stockholm Henrik Lohe, och Jakomina von der Plaes samt kusin till brukspatronen och direktören Johan Lohe, adlad Lohe.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: