:

Leijonström nr 1065

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Leijonström nr 1065 †

Adlad 1684-09-20 introducerad 1686. Utdöd 1708-02-25.


  • Anders Bjugg. Kapten vid ett västgötaregemente till fot. Död 81 år gammal.

Barn:

  • Anders Bjugg, adlad Leijonström, född 1630. Musketerare vid drottning Christinas livgarde 1647. Fänrik vid drottning Christinas livgarde 1655-05-16. Löjtnant 1655. Avsked 1658. Kapten för ett kompani norrländska knektar under major Mofirs skvadron 1658. Major för ett kompani norrländska knektar under major Mofirs skvadron 1660. Reformerad major vid Västgötadals regemente 1665. Var kommenderad i Marstrand och blev stadsmajor i Marstrand 1675-12-04. Generaladjutant vid norska armén 1676. Befälhavare över allmogen på Dal 1676. Överstelöjtnant för en skvadron dragoner 1677. Adlad 1684-09-20 (Introducerad. 1686 under nr 1065). Död 1700-05-25 Högby och begraven 1700-12-05. 'Han visade utmärkta prov på tapperhet. Var med i många bataljer, så till sjöss som lands, och blev ofta illa kväst och blesserad. Tillsades redan 1659, efter sjöslaget i Bält vid Kolberger Heide, om adelskap.' Gift 1665 med Anna Walleria, född 1632, död 1700, dotter av kyrkoherden i Vallerstads pastorat av Linköpings stift Hans Wallerius och Kerstin Holm [Hm].

Barn:

  • Hedvig, född 1667, död 1682.
  • Christina, född 1668, död som barn.
  • Johan, född 1669. Sergeant vid livgardet. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1694-06-01. Kaptenlöjtnant vid Kronobergs regemente 1699-01-15. Sekundkapten 1700-04-30. Konfirmationsfullmakt 1704-08-10. Kaptenlöjtnant 1705-06-01. Premiärkapten 1706-03-20. Död ogift 1708-02-25 under marschen till Ukraina och slöt ätten på svärdssidan.
  • Gustaf, död 13 år gammal.
  • Hans, död 9 år gammal.
  • Christina Catharina, född 1674, död barnlös 1748-07-18. Gift 1723-05-28 i Stockholm med protonotarien i kanslikollegium, sekreteraren Johan Marker i hans 2:a gifte (gift 1:o med Hedvig Classen, död 1710-06-10) döpt 1669-01-23 i Stockholm Hovförsamlingen, levde 1732.
  • Vilhelm, död 2 år gammal.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: