Lauw nr 957

Från Adelsvapen-Wiki

0957.jpg


Adliga ätten Lauw nr 957 †

Adlad 1680-01-27, introd. s. å. Utdöd 1786-02-15.

Laurentz Fransson Lou, som blev skeppskapten 1647, förde skeppet Wismar i C. G. Wrangels flotta i okt. 1658 och erhöll avsked 1667.


  • Frans Lou, adlad Lauw, född 1637-10-19 i Sverige, dit fadern inkommit från England. I utländsk sjötjänst. Kofferdiskeppare. Kapten vid amiralitetet 1675-07-31. Kommendör 1676-09-18. Kommenderad på Hans Wachtmeisters amiralsskepp Nyckeln i 3. eskadern av Henrik Horns flotta i juni 1677. Förde befäl i Pommern över några små kryssarskepp 1677-10-13–1679-05-10. Major 1679-06-12. Förde skeppet Nyckeln i Hans Wachtmeisters flotta 1679 och togs tillfånga i den skarpa träffningen med danskarna i Kalmar sund s. å. 20/7, sedan skeppet efter ett tappert försvar satts i brand. Adlad 1680-01-27 (introd. s. å. under nr 957). Schoutbynacht s. å. 31/1 ekipagemästare på Skeppsholmen s. å. 20/4. Avsked från denna befattning 1685. Död 1686-10-19 i Karlskrona och begraven i Amiralitetskyrkan därst., varest hans vapen uppsattes [Zf].

Barn:

  • Valdemar Gustaf, skrev namnet Läw. Volontär vid Pistolekors' regemente i Pommern 1681-11-00. Rustmästare därst. 1682-01-00. Förare s. å. i maj. Sergeant 1683-07-00. Adjutant s. å. i nov. Löjtnant 1693-02-00. Löjtnant vid fortifikationen 1694-04-18 med uppdrag att vistas vid Västerbottens regemente och undervisa alla dess officerare i fortifikation. Placerad på fortifikationsstaten i Stockholm 1695-01-09. Kommenderad till tjänstgöring vid livländska armén 1700-04-00. Kapten 1701-06-04. Ledde fästningsarbetena i Pernau. Major vid fortifikationen därst. 1705-02-15 var kvar där vid fästningens övergång till ryssarna 1710-08-12. Kvarstannade i Livland. Gift före 1700 i Reval, men med vilken är ej känt
  • [Mf].

Barn:

  • Valdemar Johan. Major i rysk tjänst.

Barn:

  • Valdemar Johan, med vilken ätten utslocknade 1786-02-15.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.