:

Lantzenfelt nr 479

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lantzenfelt nr 479 †

Adlad 1649-12-18, introd. 1650. Utdöd 1673.


1W. Berg, Visingsö. 2RA (Hydboholmssaml.) 3Lå.


  • Julius Kemmerer, adlad Lantzenfelt, till Kärr i Habo socken Skaraborgs län och Torrsjö i Flisby socken Jönköpings län. Gjorde först resor i främmande land. Gick 1628 i svensk krigstjänst och tjänte därunder både i Preussen och Tyskland: slottshauptman på Visingsborg omkr. 16451, därtill förordnad av riksdrotset, greve Per Brahe. Adlad 1649-12-18 (introd. 1650 under nr 479). Död 1659 (levde 19/7 men var död 30/8)2 och begraven i Habo kyrka. Han fick 1655 den 10 mars K. Maj:ts tillstånd att adoptera sin brorson Henrik Kemmerer. Gift med Dorotea Akerstaf von Connoten, död2 1672-08-15 och begraven s. å, 10/11.
  • Adoptivson:
  • Henrik Kemmerer, adlad Lantzenfelt 1655-03-10, till Torrsjö och Aska. Student i Åbo3 1660-08-25. Han erhöll 1655 i testamente av sin farbroder Julius 24 1/2 hemman i Jönköpings och Östergötlands län däribland Torrsjö i Flisby socken och Aska i Hagbyhöga socken, vilket skulle tillfalla honom som fideikommiss. Utdog Lantzenfeltska ätten skulle fideikommisset tillfalla skolan på Visingsö. Testamentet stadfästades av greve Per Brahe 1672-11-30 och gick i fullbordan, då strax därefter (1673)1 även Henrik Lantzenfelt avled utan manliga bröstarvingar [SK].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: