:

Löwenfels nr 1865

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Löwen FELS nr 1865 †

Adlad 1718-11-17, introducerad 1743. Utdöd 1763-10-16.


  • Johan Cantagalli, född i Lüneburg, men bördig från Italien. Kapten vid generallöjtnanten von Rantzows regemente i hannoveransk tjänst. Död 1720-05-19 i Stade. Gift med Elsa Anna von Beckern, född i Lüneburg, död 1739-09-24.

Barn:

  • Johan Maximilian Cantagalli, adlad Löwenfels, till Güstow och Wampen på Rügen, vilka han 1727 tillhandlade sig av en herr von der Osten. Född 1692-01-25 i Lüneburg. Volontär vid generallöjtnant Rantzows infanteriregemente i hannoveransk tjänst 1706. Gefreiterkorpral vid generallöjtnant Rantzows infanteriregemente i hannoveransk tjänst 1708. Fänrik 1710-10-13. Löjtnant 1714. Avsked 1717-10-20 samt gick i svensk tjänst. Kapten vid östra skånska infanteriregementet 1718-02-10. Premiärkapten för grenadjärkompaniet 1718-02-18. Adlad 1718-11-17, men adelsbrevet ej utfärdat förrän 1719-03-23 (introducerad 1743 under nr 1865). Kapten vid drottningens livregemente till fot 1721-06-27. Majors titel 1746-10-30. Majors lön vid drottningens livregemente till fot 1747-05-20. Överstelöjtnant vid drottningens livregemente till fot 1747-08-25. RSO 1749-01-13. Överste för garnisonsregementet i Stralsund 1755-02-26. Död barnlös 1763-10-16 i Stralsund och slöt således själv sin ätt. 'Under sin utrikes tjänst bevistade han allierade arméns fälttåg och blev därunder vid belägringen av citadellet Lille svårt sårad i halsen och skuldrorna. Likaledes vid belägringen av Bouchain illa kväst och sargad i foten samt vid Quesnoi blesserad tvärt genom livet. Deltog i Fredrikshalls belägring 1718, varvid han den 1718-11-27 i konungens egen åsyn med 60 grenadjärer och 12 stegar lyckligen, efter två timmars skarp fästning, besteg skansen Gyldenlöwe.’ Gift 1:o 1729-03-07 med Maria Eufemia von der Lancken, död 1750-06-05, dotter av Filip von der Lancken och Eleonora von Bohlen. Gift 2:o 1754-09-30 med Dorotea Christina von Platen, född 1719-08-15, död 1766-04-25 på Güstow, dotter av kaptenen Pribbert Achates von Platen, och hans 1:a fru Margareta Eleonora von Schwartzer, samt syster till översten Baltasar Achates von Plåten, naturaliserad von Platen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: