:

Kreij nr 1369

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Kreij nr 1369 †

Adlad 1698-06-08, introducerad 1700. Utdöd i Sverige efter 1705. (Westinska saml. i U. B.)

En släkt, intagen å livländska riddarhuset under nr 257, med ryskt adelskap och namnet von Kreusch, för alldeles lika vapen med denna släkt.


  • N. N. Kreij. Gift med Anna Creimers, syster till generalmajoren Peters Creimers.

Barn:

  • Ludvig Henrik Kreij, adlad Kreij, född på 1660-talet i kurfurstendömet Pfalz vid Rhen. Gemen vid artilleriet i Stockholm 1680. Lärkonstapel vid artilleriet i Stockholm 1682. Fyrverkare 1683-04-00. Avsked 1683-07-14. Fänrik vid Västmanlands regemente 1688-09-30. Löjtnant Fänrik vid Västmanlands regemente 1692-09-07. Kaptenlöjtnant 1696-04-15. Adlad 1698-06-08 (introducerad 1700 under nr 1369). Avsked 1700-01-09 Död 1705 Ansta. 'Var gift, men med vilken och om han hade barn är icke känt'.

Utan känt samband med den adlade:


  • 1) Henrik Kreij. Sergeant vid Kronobergs regemente 1629. Fältväbel vid Kronobergs regemente 1629. Fänrik 1637. Löjtnant 1637. Kapten 1644-02-07. Major. Stupade 1658-08-23 utanför Köpenhamn. (L. G. T. Tidander, Kronobergs reg:tes historia, s. 55.) Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med Carin Månsdotter, som levde änka 1665. (Medd. av kantor P. G. Vejde.) – Son i 1:a giftet: Jon, nämnes 1665. (Medd. av kantor P. G. Vejde.)
  • 2) Christoffer Kreij. Fänrik vid Bremiska infanteriregementet 1703-07-01. [Lk.]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: