:

Krakenhoff nr 403

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Krakenhoff nr 403
Vapensköld för adliga ätten Krakenhoff nr 403

Adliga ätten Krakenhoff nr 403

Adlad 1647-06-12

Enligt Kneschke, Neues allgem. deutsches Adels-Lexikon kom släkten (i Tyskland: Krackenhof) i andra hälften av adertonde århundradet till Sachsen och blev besutten i Nederlausitz. Carl Henrik von Krackenhof, kursachsisk kammarherre, ägde 1780 godset Kanig vid Guben. Släkten fortlever ännu, men nyare uppgifter om densamma saknas.

Hans Kråka.

Barn:

Henrik Kråka, adlad Krakenhoff, född i Sverige. Ingenjör vid svenska armén i Preussen 1627. Löjtnant vid ett tyskt regemente i svensk sold 1631. Kapten vid ett tyskt regemente i svensk sold 1636. Adlad 1647-06-12. Var 1648 major vid Kasper Ermes infanteri regemente. Han hade egendom i Åbo län.

Var gift, men med vilken och om han hade barn är ej känt, vadan ätten för längesedan ansågs vara utgången.

Ej kändt om de tillhör ätten

  • Jonas och Laurentius Kråka, studenter i Wittenberg

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: