Krabbe af Krageholm nr 21

Från Adelsvapen-Wiki

0021.jpg


Adliga ätten Krabbe AF KRAGEHOLM nr 21 †

Naturaliserad och introducerad 1664-04-14. Utdöd 1678-01-26.

Gammal dansk adlig ätt, som utdog i Danmark 1878 men fortlever i England och Argentina.


  • Mikkel Krabbe. Gift med Bege Lange, dotter av Ivar Tomasson Lange och Caren Pedersdotter Lykke [Da.].

Barn:

  • Nils, till Östergaard (Orstridholm). Gift före 1408 med Kirsten Munk, dotter av riddaren Stig Munk och Mette Eriksdotter Brune (Banner) [Da.].

Barn:

  • Morten, till Bustrup. Levde 1460. Gift med Karen Glob, till Veslösgaard, levde 1462, dotter av Mogens Glob och Margrete Sigvardsdotter Neb [Da.].

Barn:

  • Mogens, till Bustrup. Riddare. Var död 1486. Gift med Elsebe Lunge, levde 1512, dotter av riddaren Tyge Lunge, till Basnäs, och Anne Nilsdotter (Kabel) [Da.].

Barn:

  • Tyge, till Vegeholm i Strövelstorps socken, Kristianstads län. Född 1474. »småsven» hos konung Hans 1486 och ännu 1497 samt följde konungen på flera av dennes tåg till Sverige. Lensmand (befallningsman) på Köpenhamns slott 1501. Var riddare 1503. Lensmand på Hälsingborgs slott omkring 1507. Överföll och nedhögg den svenske hövidsmannen Åke Hansson Tott och hans 700 man starka ryttarfana i Fantehålan 1510-08-27. Riksråd 1512. En av de främste ledarne vid resningen mot konung Christian II 1522-12-00. Riksmarsk 1536 i mars. Deltog i de följande årens strider i Skåne och vann jämte J. Rantzau segrarna vid Lund och Bunketoftelund 1525. Ståthållare i Skåne 1535–1536. Måste avstå Hälsingborg till sin mag Peder Skram 1536. Död 1541-06-23 på Vegeholm och begraven 1541 i Strövelstorps kyrka. Han var det konservativa katolska adelspartiets ledare under reformationstiden samt till sin natur våldsam och självrådig samt sniken efter gods och guld [C. F. Bricka, Dansk biografisk Lexikon.]. Gift 1504 med Anna Rosenkrantz, till Skedal, död 1550-04-22, dotter av rikshovmästaren och riddaren Nils Eriksson Rosenkrantz, till Björnholm och Skjern, och Birgitta Olavsdotter Thott till Vallö [Da.].

Barn:

  • Mogens, till Vegeholm samt Skillinge i Munka-Ljungby socken, Kristianstads län. Född 1513-02-06. Hövidsman. Stupade 1564-07-28 vid Tofta bro, ej långt från Jönköping, i en skärmytsling med svenskarna. Gift med Carin Ged, till Rösjöholm i Tossjö socken, Kristianstads län, död i Rösjöholm, Tossjö socken, Kristianstads län 1587-09-22, dotter av Jakob Ged, till Rösjöholm och Jordberga, och Bodil Tagesdotter (Hollunger) [Da.].

Barn:

  • Tage, till Rösjöholm samt Jordberga i Källstorps socken, Malmöhus län. Född 1553-02-09 på Vegeholm. Hovjunkare 1580–1591 och hovmarskalk 1593–1594. Innehade åtskilliga skånska län såsom Himlinge län 1588–1597 och Öveds kloster 1594 till sin död. Var 1609 ryttmästare för Hallandstanan av adelns rusttjänst och deltog, såsom sådan i Kalmarkrigen, varunder han dog 1612-09-19 [C. F. Bricka, Dansk biografisk Lexikon.]. Gift 1596-02-15 på Koldinghus, då konung Christian IV gjorde brölloppet (C. F. Bricka, Dansk biografisk Lexikon.), med Sofia Friis, född 1576, död 1611-08-19, dotter av lensmanden Jörgen Ivarsson Friis till Krastrup och hans 1:a fru Anna Pallesdotter Juel [Da.].

Barn:

  • Ivar, till Jordberga samt, genom sitt gifte, Krageholm i Sövestads socken och Marsvinsholm i Balkåkra socken, båda i Malmöhus län. Född 1602-03-22 på Öveds kloster i Öveds socken, Malmöhus län. Student i Padua 1625. Efter hemkomsten hovjunkare 1628. Förlänades med Laholm 1629, vilket län han utbytte mot Varberg 1636. Befälhavare i kriget mot svenskarna 1643-1645, varunder hans gods Jordberga brändes av dem. Erhöll Bohus län 1646. Riddare vid kröningen 1648. Befälhavare i sunnanfjeldske Norge 1657-01-00. Opererade under kriget 1657–1658 vid Göta älv. Medlem av statskollegiet och av den stora lagkommissionen 1661. Ståthållare i Norge 1661-09-00–1664-01-00. Död 1666-10-30 på sin egendom Gunderslevholm på Själland [C. F. Bricka, Dansk biografisk Lexikon.]. Gift 1628-08-25 på Köpenhamns slott med Carin Marsvin, till Dybeck i Östra Vemmenhögs socken, Malmöhus län, född 1610-04-30, död 1680-09-16, dotter av lensmanden Otto Marsvin, till Dybäck, Marsvinsholm, Krageholm, Sinclairsholm och Bonderup, och Mette Pedersdotter Brahe till Clausholm [Da.].

Barn:

  • Jörgen, naturaliserad Krabbe af Krageholm [friherre Krabbe, men ej introducerad], till Krageholm samt Ingelstorp i Ingelstorps socken, Kristianstads län och Baldringe i Baldringe socken, Malmöhus län. Född 1633-08-21 på Varberg. Efter utländska resor sekreterare i danska kansliet, men lämnade denna sin anställning vid Skånes avträdelse och blev svensk undersåte 1658. Introducerad 1664-06-14 på svenska riddarhuset under nr 21 bland adelsmän. Friherre 1676-01-12 (ej introducerad). Blev för det han under kriget stämplat för Danmark dömd från liv, ära och gods 1677-11-06. Arkebuserad 1678-01-26 i Malmö och slöt, såsom barnlös, själv sin svenska adliga ätt. 'Han gjorde, efter Skånes övergång, svenska kronan stora penningförsträckningar och stod en tid i konung Carl XI:s synnerliga nåd samt fick skriftlig försäkran att bliva antingen landsdomare i Skåne eller vice president i Göta hovrätt.’ Gift 1661-08-25 i Malmö med Jytte Tott, född 1644, död 1707, dotter av danska riksrådet och befallningsmannen på Malmö slott Otto Tott, till Näs, Sövde och Eriksholm, och hans 2:a fru Dorte Holgersdotter Rosenkrantz, samt syster till Knut Tott, naturaliserad Tott.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.