:

King nr 810

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten King nr 810 †

Natural. 1672, introd. s. å. Utdöd på 1680-talet.


  • William King, af Barro i Skottland. Gift med Margareta Barclay af Towey.

Barn:

  • William King, av Barro.

Barn:

  • James King, av Barro. Gift med Janna Gray, dotter av James Gray, till Chives och Catharina Mentzie.

Barn:

  • David King, av Verboster i Skottland. Gift med Maria Senescalli, dotter av Konung Jakob V:s i Skottland naturliga son, cartusianernas prior i Perth, Adam Senescalli och Anna Patriksdotter Ruthwen.

Barn:

  • Johannes King. 'inkallades med hustru och barn till Sverige av sin äldre broder, generallöjtnanten i svensk tjänst Jakob King, vilken av drottning Christina fått Sandshult i Döderhults socken (Kalmar län), det han, eftersom han genom döden mistat sina egna barn, ärnade sin broder och dennes barn, men som sedermera aldrig kom dem till godo, vadan de levde i mycken torftighet'. Gift med N. N., död 1686.

Barn:

  • Jakob King, natural. King, född i Skottland. Page hos konung Carl X Gustaf. Löjtnant. Natural. svensk adelsman 1672 jämte brodern (introd. under nr 810). Död ogift 1676 vid Kristianstads erövring av danskarna.
  • Henrik King, natural. King, född i Skottland. Livdrabant. Natural. svensk adelsman 1672 jämte brodern (introd. under nr 810). Död ogift i Stockholm på 1680-talet och med honom utgick ätten. Han var mycket sjuklig och, liksom modern, mestadels sängliggande, vadan de 1684 den 7 nov. fingo av konung Carl XI 100 daler silvermynt till hjälp i deras fattigdom.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: