:

Kanefehr nr 1934

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Kanefehr nr 1934 †

Natural. 1751-11-21, introd. 1752. Utdöd 1760.


  • N. N. von Kanefehr, till Luttershof i Burfcnecks (Adsels?) socken i Livland. Kommissarie. Död 1701. Gift med Catharina Dora Staden, som levde änka 1702.

Barn:

  • Martin Fredrik von Kanefehr, född 1666. Kom i tjänst 1687. Kornett. Löjtnant vid Tiesenhausens livländska kavalleriregemente 1701-01-12. Regementskvartermästare därst. s. å. 3/12. Ryttmästare 1704. Konfirm. fullm. 1706-08-08. Major vid drottningens livregemente till häst. Avsked 1722-06-06. Död 1732-11-22 i Livland. 'Han gick 1704-08-00 med hundra hästar till ungerska bergen och avbrände vojvoden Stadnickis Slott. Blev 1707-07-23 vid Kirola fången av ryssarna och lord till Vologda, där han var till fredsslutet.'. Gift med Margareta Elisabet Wigandt, som överlevde honom.

Barn:

  • Otto Gabriel von Kanefehr, natural. Kanefehr, född 1710-11-21 i Moskva under faderns fångenskap. Volontär vid livgardet 1731-07-05. Furir därst. s. å. 19/10. Fältväbel 1739-01-25. Kapten i fransk tjänst 1745-10-01. Sergeant vid svenska kadettkåren 1748-08-01. Natural. svensk adelsman 1751-11-21 (introd. 1752 under nr 1934). Löjtnant vid nämnda kår 1753-04-17. Kapten vid Västerbottens regemente 1757-12-18. Kapten i armén 1758-07-17. Död ogift 1760-10-00 under fångenskap i Stettin av blessyrer, dem han fick vid Anklam s. å., och slöt själv sin adl. ätt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: