:

Isberg nr 2323

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Isberg nr 2323 †

Adlad 1855-06-20 enligt 37 § R.F., introducerad 1856. Utdöd 1856-07-24.


  • Erik Isberg, född på Hista gård i Toresunds socken, Södermanlands län, där fadern var bonde. Gymnasist i Strängnäs 1729. Student i Uppsala 1735-03-28. Prästvigd i Strängnäs 1740-12-17. Pastorsadjunkt i Västerhaninge 1740. Sedan i Floda (Hm.). Komminister i Floda församling i Strängnäs stift 1755. Död 1762. Gift 1749 med Märta Christina Scheidenburg, död 1779, dotter av kyrkoherden i Västerhaninge pastorat av Strängnäs stift Petrus Scheidenburg och Barbara Ekenström.

Barn:

  • Johan Isberg, född 1754-02-25 i Stockholm. Kronobränneriinspektor i Västerås 1779, i Nyköping 1781 och i Karlstad 1781. Inspektor vid ladugårdslands bränneri i Stockholm. Död 1821-03-23 i Stockholm. Gift 1785 med Christina Charlotta Nordlindh, född 1766-10-10, död 1844-04-29.

Barn:

  • Carl Erik Isberg, adlad Isberg, född 1791-02-14 i Stockholm. Inskriven i trivialskolan i Söderköping 1797. Student i Uppsala 1806. Jur. exam. i Lund 1808. Auskultant i Göta hovrätt 1808-08-02. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1810-03-10. Vice auditör vid drottningens livregemente 1810-05-10. Extra ordinarie kanslist i krigskollegium 1810-06-28. Kanslist 1811-09-16. Auskultant i Svea hovrätt 1811-10-11. Kammarskrivare i krigskollegii fortifikationskontor 1812-02-15. Kopist i justitierevisionen 1814-04-16. Notarie i riksens ständers lagutskott vid riksdagarna 1815, 1817 och 1818. Kanslist i krigshovrätten 1816-09-28. Kanslist i justitierevisionen 1818-05-11. Tillförordnad protokollssekreterare 1820-08-03. Aktor i kanslirätten 1820-11-03. Adjungerad ledamot i Svea hovrätt 1822-01-31–1822-06-11. Protokollssekreterare 1822-06-11. Tillförordnad revisionssekreterare 1822-06-13. 1:e expeditionssekreterare 1824-02-03. Revisionssekreterare 1825-12-39. Justitieråd 1826-09-21. RNO 1828-08-21. Ledamot av riksrätten 1834–1835. KNO 1837-08-21. Ledamot av riksrätten 1840. RCarlXIII:sO 1841-01-28. Ledamot och vice ordförande i lagberedningen 1841-08-28. KmstkNO 1844-10-14. Ledamot av nya lagberedningen 1845-01-31. President i Svea hovrätt 1845-03-02. Ordförande i riksrätten 1854. Adlad 1855-06-29, enligt 37 § R.F. (introduceraD 1856-08-29 under nr 2323). Död barnlös 1856-07-24 vid badorten Homburg i Hessen och slöt själv sin adliga ätt. Han donerade genom ett den 1854-07-15 upprättat testamente 20,000 Rdr banko såsom fond till pensioner för änkor och oförsörjda döttrar samt till uppfostringshjälp för söner av ledamöter i konungens högsta domstol och Svea hovrätt [(A. Anjou, Riddare af Konung Carl XIII:s orden (1900).)]. Gift 1855-06-16 i Stockholm med Martina Gustava Edbergh, född 1815-06-26 i Stockholm, död 1885-07-29 på Nederäng i Vidbo socken, Stockholms län, dotter av grosshandlaren i Stockholm och bruksägaren Jakob Edbergh och Carolina Gustava Hagbom. Hon ägde huset nr 33 vid Drottninggatan i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: