Hultengren nr 961

Från Adelsvapen-Wiki

0961.jpg


Adliga ätten Hultengren nr 961 †

Adlad 1680-05-06, introd. s. å. Utdöd.

Den Hultengrenska riddarhusgenealogien, som torde vara sammanställd i början av 1800-talet – varken originalgenealogi eller någon av Marcks von Würtemberg upprättad genealogi över ätten finnes – synes vara synnerligen otillförlitlig. Forskningar, som verkställts genom landsarkivet i Göteborg, hava givit till resultat, att endast en del av de å stamtavlan upptagna personerna anträffats i vederbörande kyrkliga och kommunala arkiv och att felaktigheter i stamtavlans uppgifter rörande dessa förekomma. Med ett undantag när finnes intet i de genomgångna arkivalierna, som antyder, att personerna i fråga tillhört adeln. Namnet Hultengren var icke ovanligt i Västergötland och Göteborg under 1700-talet och torde hava använts som soldatnamn. Något samband mellan de under forskningarna anträffade personerna med namnet Hultengren, vilka återfinnas jämväl å riddarhusstamtavlan, och den adlade Jakob Hansson Hultengren har icke kunnat konstateras. Osannolikt är icke, att denne själv slöt sin adliga ätt, ty redan ett par månader efter hans död försåldes hans säteri Källhult av hans syster och svåger. Då emellertid någon visshet härom icke kunnat vinnas, har ätten här nedan upptagits i enlighet med riddarhusgenealogien med de ändringar, som framgått genom arkivforskningarna. – Ätten avskrevs vid 1865–1866 års riksdag såsom utdöd.


1At (Sch). 2Kinds härads dombok 1690. 3Mantalslängderna för Rackeby socken 1760–1792. 4Rackeby. 5Rackeby och Råda kyrkoarkiv. 6Rackeby och Örslösa kyrkoarkiv. 7RHB. 8Rackeby, Tuns m. fl. kyrkoarkiv.

TAB 1

Jakob Hansson Hultengren, adlad Hultengren, till Källhult i Håksviks socken och Hukebacken i Fotskårs socken (båda i Älvsb.). Kapten vid Älvsborgs regemente. Adlad 1680-05-06 (introd. s. å. under nr 961). Död 1689-11-24 och begraven i Håksviks kyrka, där hans vapen uppsattes.1 Hans säteri Källhult försåldes 1690-02-10 av hans syster Brita Hansdotter och hennes man skepparen Jakob Håkansson till kaptenen Carl Gyllensvärd.2

Barn:

 • Per. Fänrik. Död och begraven i Kalmar län.

Barn:

TAB 2

Per (son av Per, Tab. 1). Fältväbel vid Västgötadals regemente. Död 1763.

Barn:

 • Ingrid, född 1735, död 1765-03-03 i Hunsala i Rackeby socken Skaraborgs län.
 • Anders, född 1742. Kyrkoväktare. Död 1791. Se Tab. 3
 • Per.
 • Anna Maria.

TAB 3

Anders (son av Per, Tab. 2), född omkr. 1742. Soldat vid Västgötadals regemente, senare torpare (1779) och slutligen kyrkoväktare i Rackeby socken Skaraborgs län. Död 1791-11-05 i Hunsala i nämnda socken, där han varit bosatt sedan 1760. Han upptages i mantalslängderna för Rackeby socken under 1770-talet såsom »adelsperson» [3]. Gift 1:o 1760-04-07 i Rackeby socken med Elin Torstensdotter i hennes 2:a gifte, född omkr. 1716, död 1774-01-28. Gift 2:o 1774-11-23 i nämnda socken med Ingrid Nilsdotter, född omkr. 1745, död 1776-01-07. Gift 3:o 1777-02-16 i Rackeby socken med Brita Persdotter i hennes 2:a gifte, född 1728. [4]

Barn:

 • 1. Catharina, född 1761-08-03 i Rackeby socken, död 1826-01-12 Ledsbacken. Gift 1787-10-14 i sistnämnda socken med torparen Olof Nilsson, född 1758 i Örs pastorat Älvsborgs län, död 1810-02-27 på Ledsbacken. [5]
 • 2. Per, född 1775-07-06. Utflyttade 1791 till Örslösa socken Skaraborgs län, men har sedan icke kunnat följas. [6]

TAB 4

Johan (son av Per, Tab. 1). Korpral vid Västgötadals regemente Möjligen identisk med en avskedad soldat Hultengren, som upptages i mantalslängderna för Flo socken Skaraborgs län 1763–1768 (ingenstädes med förnamn), änkling, med döttrarna Kerstin och Brita, men bör i så fall, att döma av åldersuppgifterna, vara född på 1690-talet. I ett av kyrkoherden i Flo 1770 utfärdat intyg7 rörande sonen Peters födelse kallas han »soldaten manhaftig Johan Hultengren och namnes då såsom avliden. [En med denne samtida soldat Johan Jönsson Hultengren, född 1712 i Rackeby socken, död 1782 i Tuns socken, och hans hustru Maria Andersdotter hade flera barn, däribland dottern Kerstin, född 1741, och sonen Anders, född 1744.]8. Gift med Brita Larsdotter.

Barn:

 • Brita, bodde såsom änka i Flo socken ännu 1770. Gift med Olof Klint.
 • Carin. Gift med Jonas Sjögren.
 • Anders. Bodde vid Håberg. Gift med Brita Eriksdotter.
 • Kerstin, bodde 1763 i Flo socken. Gift med en Lundvall.

TAB 5

Peter (son av Johan, Tab. 4), född 1744-02-14. Volontär vid Västgötadals regemente 1768. Rustmästare 1770. Förare 1778-07-20. Avsked 1786-08-04. Sergeant. Gift med Margareta Helena de Hoogh.

Barn:

 • Johan Peter, född 1775-02-10.
 • Brita Maria, född 1778-05-23.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.