Hougenfelt nr 1026

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Hougenfelt nr 1026

Adliga ätten Hougenfelt nr 1026 †

Adlad 1682-11-14, introd. s. å. †

Gabriel Hüpken, adlad Hougenfelt, född i Tyskland. Korpral vid ett svenskt regemente därst. 1640. Major vid fältmarskalken H. C. von Königsmarcks livregemente till fot 1656–16581. Överstelöjtnant. Avsked 1672. Kommendant i Lübeck s. å. och ännu 1682. Adlad 1682-11-14 (introd. s. å. under nr 1026). Han försvarade tappert fästningen Vöhrde i Westfalen emot ett starkt kejserligt parti. – Om han var gift och hade barn är ej känt.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.