:

Holmstedt nr 2234

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Adlad 1815-03-14 enligt 37 § R.F., introd. s. å. Utdöd 1819. 1KrAB.

TAB 1

Haqvin Holmstedt. Häradsbokhållare. Ägde Spånga gård i Lerbo sn/D.

Barn:

  • Oliver Holmstedt född 1718, † 1772-04-14. Se Tab 2

TAB 2

Oliver Holmstedt född 1718, † 1772-04-14 på Törnerum, Ryssby/H. Direktör. Gift 1754-10-29 i Kalmar med Anna Margareta Sahlsten född 1737-09-05 i Kalmar, † 1797-01-12 påTörnerum, Ryssby. Dotter till handlanden i Kalmar Sven Sahlsten

Barn:

  • Johan Jakob Holmstedt, adlad Holmstedt född 1770-11-06 på Törnerum, Ryssby/H, † ogift 1819 och slöt själv sin adliga ätt. Vapnet krossades vid graven av överste Otto Fredrik Påhlman. Volontär vid Kalmar regemente 1784. Sergeant där s. å. Sekundadjutant 1785-12-14. Premiär-adjutant1 1793-01-25. Löjtnant 1794-06-23. Kapten vid Jämtlands dragonkår s. å. 16/11. Ryttmästare vid adelsfanan 1795-04-07. Genom byte vice korpral vid livdrabantkåren 1796-10-26. Kapten vid Skaraborgs regemente 1799-09-09. Major därst. 1809-06-29. RSO s. å. 3/7. Kommendant på Karlstens fästning 1810. Därifrån entledigad s. å. Major och chef för Värmlands död alt jägarbataljon 1811-01-15. Överstelöjtnant och sekundchef för Värmlands fältjägarregemente 1812-02-25. Överste och chef för nämnda regemente1 1813-08-20. Avsked 1816-02-13. överste Holmstedt bevistade de båda sjöslagen vid Högland och Svensksund, varest han fick tapperhetsmedaljen, ävensom krigen i Pommern 1806 och 1807 och i Tyskland 1813.

Källor

  • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
  • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.


: