Helvig nr 2190

Från Adelsvapen-Wiki

2190.jpg


Adliga ätten Helvig nr 2190 †

Adlad 1807-02-06, introd. 1809. Utdöd 1891.


TAB 1

Johan Andreas Helvig, född i Sachsen. Stadsbyggmästare och ålderman i timmermansskrået i Stralsund.

Barn:

  • Casper Christian Helvig. Stadsbyggmästare först i Wolgast, sedan i Stralsund. Ålderman i timmermansskrået i sistnämnda stad. Död där 1785 i okt. Gift med Maria Sofia Peters, död 1790-09-00, dotter av kofferdikaptenen i Stralsund Stefan Peters.

Barn:

  • Carl Gottfrid Helvig, adlad Helvig, född tvilling 1765-09-07 i Wolgast. Lärling i timmerman syrket. Underofficersexamen vid fortifikationen i Göteborg 1781. Vallmästare därst, s. å. i febr. Artillerist vid artilleriet i Göteborg s. å. 28/11. Lärminör därst. 1783 i mars. Furir s. å. i nov. Sergeant 1786 i april. Löjtnant vid Hälsinge frikår 1789 i mars. Underlöjtnant vid artilleriet s. å. i maj. Adjutant vid Stralsundska artilleribataljonen 1791-01-01. Löjtnant 1793-07-02. Adjutant vid ridande artilleriet s. å. 10/11. Stabsadjutant hos konungen och kapten i armén 1794-06-20. Stabskapten vid 2. ridande batteriet s. å. 22/9. Överadjutant hos konungen och major vid Vendes artilleriregemente 1795-11-02. Regementskvartermästare därst. 1797-12-04. RSO 1801-05-28. Tjänstgörande adjutant hos generalmajoren, frih. Cederström 1802-06-04. Medlem av kommittén för artilleriets förbättrande s. å. 29/9–1807-05-04. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén s. å. 9/12. Överstelöjtnant vid Göta artillerireg, s. d. LKrVA 1804 i maj. LVA s. å. 3/5. Generaladjutant och överste i artilleriet samt inspektör för artilleriet 1805-04-11. Adlad 1807-02-06 (introd. 1809-02-04 under nr 2190). Generalfälttygmästare och chef för artilleriet 1807-05-04. KSO 1811-11-25. Avreste på hösten 1812 för alltid från Sverige. Avsked från befattningen som överste i artilleriet och från generalfälttygmästarämbetet 1815-07-11. Generalmajor i preussisk tjänst 1816. Avsked med generallöjtnants grad och excellens titel 1826. Död 1844-05-11 i Berlin. Han var en skicklig artilleriofficer och gjorde många förbättringar i sitt vapen samt införde 1804 i Sverige de efter honom benämnda Helvigska fältkanonerna samt en fältjägarstudsare. Gift 1803-07-30 i Weimar med hovfröken hos regerande hertiginnan av Sachsen-Weimar, baronessan Anna Amelie von Imhoff, född 1776-08-16 i Weimar, död 1831-12-17 i Berlin, dotter av majoren i engelsk tjänst, baron Christoffer Adam Carl von Imhoff, till Morlach och Hohenstein, och baronessan Louise Constantia Sofie von Schardt. Hon har gjort sig känd som en framstående vitter författarinna samt för sina översättningar av svensk vitterhet till tyska, bl. a. Fritiofs saga.

Barn:

  • Charlotta Sofia Carolina Henrietta, född 1804-05-03, i Stockholm, död 1811.
  • Bernhard Otto August Edvard, född 1809-11-18 i Stockholm, död 1816-04-04 i Uppsala.
  • Dorotea, född 1818-02-01 i Berlin, död ogift 1846 i nämnda stad.

TAB 2

Bror Imhoff (son av Carl Gottfrid Helvig, adlad Helvig, Tab. 1), född 1805-08-09 på Marieberg vid Stockholm. Anställd i preussisk och grekisk militärtjänst. Grenzbeamter i Bayern. Död efter 1846 men före 1850. Gift 2:o i Grekland med N. N. Diehl, dotter till överstallmästaren Diehl i konung Ottos av Grekland tjänst.

Barn:

  • 2. Hugo, född 1837. Uppfostrades i bayerska kadettkåren. Löjtnant vid 1. Bayerska regementet 1856. Major. Anställd vid bayerska generalstaben. Överste för 8. infanteriregementet i Metz 1870. Generalmajor och brigadkommendör för 4. infanteribrigaden (Ingolstadt) 1886. Generallöjtnant och divisionskommendör för 1. divisionen (Milnchen) 1891. Död där s. å. och utgick ätten med honom. Han var en ansedd militär skriftställare. Gift med Marie Hauner i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1893-10-28) i München med bayerske krigsministern, generalen av infanteriet, friherre Adolf Carl Aloys von Asch, född 1839-10-30 i nämnda stad), född 1840-03-25 i Weilheim, död 1900-11-01 i München, dotter av med. doktorn Hauner.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.