:

Hedin nr 2344

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hedin nr 2344

Adlad 1902-07-01 enl. 37 § R.F., introd. 1904-03-26. † 1952.

Lars Persson Hedin, född i Hidingsta by i Norrbyås socken Örebro län. Frälseinspektor vid Säbylund i Kumla socken Örebro län. Tillika Strängnäs gymnasii kommissionär vid kronotiondens uppbärande. Gift med Maria Granberg.

Barn:

  • Sven Hedin, född 1683-12-20 i Stockholm. Gymnasist i Strängnäs 1696. Student i Uppsala 1705-02-25. Prästvigd i Strängnäs 1710-08-28. Huspredikant hos fru Barbro Cruus på Säbylund. Pastorsadjunkt i Kräklinge 1711. Komminister i Vintrosa församl. i Strängnäs stift 1718. Kyrkoherde i Kräklinge pastorat av nämnda stift 1726. Predikant vid prästmötet 1735. Död 1751-01-09 på Kräklinge kyrkoherdeboställe. Gift 1711 med Catharina Klingia, född 1692, död 1765, dotter av mannens företrädare i ämbetet, kyrkoherden i Kräklinge Gustaf Klingius och hans 2:a fru Sara Jakobsdotter Malmberg.

Barn:

  • Fredrik Hedin, född 1717. Student i Uppsala 1736-02-16. Bruksinspektör vid Huseby styckebruk i Skatelövs socken Kronobergs län. Död 1775. Gift 1742 med Brita Helena Åhman, död 1758, dotter av bruksinspektören vid Huseby Anders Åhman.

Barn:

  • Sven Anders Hedin, född 1750-08-19 på Huseby bruk. Genomgick Växjö skola och gymnasium 1761–1769. Student i Uppsala 1769-07-31. Filosofie kandidat. Med. kandidat 1772. Promov. med. doktor 1775-12-14. Prakt. läkare i Stockholm s. å. K. hovmedikus 1778-05-00. Läkare vid Drottninghuset s. å. Assessor i collegium medicum 1781-05-15–1813. Vetenskaplig resa till utlandet 1781–1782. Ledamot av medicinska societeten i Köpenhamn 1781. Intendent vid Djurgårdsbrunn 1782–1785. Tjänstg. förste hovmedikus 1785. Provinsialläkare i Svartsjö och Drottningholms distrikt 1792–1810. Förste livmedikus n. h. o. v. 1798. Intendent vid Medevi brunn 1798–1808. LKrVA 1799. Ledamot av medicinska societeten i Montpellier 1802. LVA 1804-03-09 och hedersledamot av mineralogiska sällskapet i Jena 1806. RVO 1807-06-28. Läkare vid fältsjukhuset å Drottningholm 1808–1809. RR S:tAO2kl 1810. Ledamot av kommittén ang. allm. läkarvården 1810–1812. LLA 1812-12-03. Medicinalråd i sundhetskollegium 1813-01-27. Ledamot av svenska läkarsällskapet s. å. Död 1821-10-19 i Stockholm. Framstående läkare och medicinsk författare. Gift 1785-12-18 med Elisabet Charlotta Hellman, född 1752, död 1812, dotter av hovkamreraren Anders Hellman och Catharina Margareta von Langenberg.

Barn:

  • Sven Anders Hedin, född 1788 i Stockholm. Student i Uppsala 1804. Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen av k. kansliet 1807. Amanuens vid Drottningholms bibliotek 1808-05-20. Kanslist i sundhetskollegium s. å. Kopist i kammarexpeditionen 1809-10-02. Kanslist därst. 1810-09-24. Protokollssekreterare 1811-04-22. Expeditionssekreterare 1817-03-04. Kansliråds n. h. o. v. 1833-01-28. Död 1834-03-03 i Stockholm. Gift 1812 med Clara Elisabet Westman, född 1790, död 1834-06-22, dotter av bryggaråldermannen Abraham Lorensson Westman och Elisabet Danielsdotter Westman.

Barn:

  • Abraham Ludvig Hedin, född 1826-05-15 i Stockholm. Elev vid Fria konsternas akademi 1842–1849. Konduktör i fångvårdsstyrelsen 1849–1851. Arkitekt i överintendentsämbetet 1849–1893. Värderingsman i Stockholms stads brandförsäkringskontor 1855–1894. Arkitekt hos drätselkommissionen i Stockholm 1855. Stadsarkitekt i nämnda stad 1863–1898. RVO 1869. RNO 1891. Död 1917-02-17 i Stockholm. Gift 1862-10-02 med Anna Sofia Carolina Berlin, född 1838-03-12 i Balkåkra prästgård, dotter av prosten och kyrkoherden i Balkåkra pastorat av Lunds stift Christian Gissel Berlin och Anna Catharina Nordström.

Barn:

  • Sven Anders Hedin, adlad Hedin, född 1865-02-19 i Stockholm. Student i Stockholm 1885. Filosofie kandidat i Uppsala 1888. RVO 1891. Filosofie doktor i Halle 1892. RRS:tAO3kl 1893. RNO 1897. KDDO2gr s. å. LVVS s. å. RRS:tAO2kl 1898. KÖFrJO s å. OffFrHL s. å. PersLSO3kl s. å. TMO4kl. Bokharas O2kl s. å. Vegamedaljen s. å. RNO m brilj 1901. Adlad 1902-07-01 (introd. 1904-03-26 under nr 2344). KNO1kl m hrilj s. å. 30/6 KDDO1gr s å. RPrKrO 2kl m kr 1903. StOffItKrO s. å. KÖFrJO m kr s. å. KFrHL s. å. Geografiska sällskapets i London särskilda guldmedalj till forskningsresande av allra högsta rang. Geografiska sällskapets i Paris stora guldmedalj samt stora guldmedaljer av geografiska och andra sällskap i Berlin, Tokio New York, Philadelphia, S:t Petersburg, Rom m. m. Geografiska sällskapets i Edinburgh Livingstonemedalj i guld. LVA 1905. StkPersLSO 1908. Letterstedtska guldmedaljen s. å. Geografiska sällskapets i Japan guldmedalj s. å. National geographical society of New York stora guldmedalj. KmstkNO 1909-01-16. Västra A:s Wahlbergsmedalj s. å. JUSO1kl s. å. Filosofie hedersdoktor i Oxford och Cambridge s. å. LKrVA s. å. HLVVS s. å. KStb Indian EmpireO 1910. LFS s. å. Staden Paris' stora guldmedalj. Geografiska sällskapets i Berlin Humboldtsmedalj. Kejsar Wilhelm II:s stora guldmedalj för konst och vetenskap. Korr. led. av franska instit., av preuss. vet. akad. och av vet. akad. i Wien. Stk ÖFrJO 1911. En av de 18 i svenska akademien 1913. Jur. hedersdoktor i Breslau 1915. RJohO. Med. hedersdoktor i Rostock 1919. LVS 1922. HL Vet. Sällsk. i Göttingen. L Vet Akad. i Oslo 1925. Hedersborgare vid tekn. högskolan Fridericiana i Karlsruhe s. å. HL tyska akad. i München 1926. Samtidens sförste forskningsresande. Har företagit resor genom Persien 1885–1886, Khorasan och Turkestan 1890–1891, Asien över Pamir till Kaschgar, Tarim, Lop-Noor, Tibets högland fram till Peking 1893–1897, från Kaschgar till nordöstra Tibet, öknen Gobi, trakten av Lhasa och hem över Indien 1899–1902. Genom Persien för utforskning av Indus' och Brahmaputras källtrakter och Tibets centrala delar 1905–1909. Exp. i Centralasien o Tibet 1927–1933. Vägexped. i Centralasien f. Kin.reg.räkning 1933–1935. Hedersdoktor i Uppsala 1935-05-31. Skad. hed:berg. v. Karlsruhe tekn. högsk. "Fredriciana" 1950-10-00. Sina forskningsresultat har han framlagt i ett flertal arbeten. Även politisk skriftställare (Ett varningsord, 1912). Med honom utslocknade denna adl. ätt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: