Hederstam nr 2076

Från Adelsvapen-Wiki

2076.jpg


Adliga ätten Hederstam nr 2076 †

Adlad 1772-09-13, introd. 1776. Utdöd 1799-01-27.


1Lå. 2At (So).

  • Zakarias Deutsch. Prost och kyrkoherde vid Heiligen Geists kyrka i Reval. Gift med Margareta Schultz.

Barn:

  • Henrik Deutsch, född 1660. Först kronolänsman inom Åbo län, sedan arrendator av lantegendomar i Finland. 1737. Gift med Anna Bosea.

Barn:

  • Emanuel Deutsch, adlad Hederstam, född 1720-05-04. Student i Åbo1 1738-06-13. Amanuens vid lagkommissionen 1741-06-00. Extra ordinarie kanslist vid justitiekanslersexpeditionen 1742-06-07. Kanslist därst. 1750-11-23. Registrator 1757-03-21. K. sekreterares fullm. 1759-08-09. Expeditionssekreterare 17682. T. f. revisionssekreterare 17702. RNO 1772-09-12 adlad s. å. 13/9 (introd. 1776 under nr 2076). Död 1799-01-27 i Stockholm och begraven s. å. 1/2 samt slöt själv sin adl. ätt. 'Han nyttjades av konung Gustaf III vid 1772 års revolution till expeditioners författande.' Gift med Gustava Sofia Jusléen, född 1730-02-02, död 1791-09-12 i Stockholm, dotter av hovrättsrådet i Svea hovrätt Johan Gabriel Jusléen och Gertrud Helena Bergenhielm, nr 794.

Barn:

  • Eva Helena, född 1749-08-01, död änka 1796-06-27 i Stockholm. Gift 1:o 1775-04-20 med fabriksidkaren Isak Litton, född 1753-02-06, död 1779-06-18 Stockholm. Gift 2:o 1789-03-29 med handelsbokhållaren Magnus Mörklander.
  • Johan Emanuel, född 1752-10-29. Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente 1774-08-04. Livdrabant 1775-02-16. Död ogift 1786-04-10.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.