:

Harenc nr 1820

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Harenc nr 1820 †

Adlad 1727-08-04, introd. s. å. Utdöd 1736-10-14.


1SK. 2 Lk.

  • Pierre Harenc. Gift med N. N. de Mel.

Barn:

  • Guillaume Harenc, adlad (och friherre) Harenc, född 1680 i Frankrike. Volontär och underofficer i hannoveransk tjänst i två år. Volontär, kvartermästare och adjutant i preussisk tjänst i tre år. Löjtnant där två år. Gick i svensk tjänst som kapten vid Schweitzerbataljonen 1706-05-08. Konfirm.fullm. s. å. 28/8. Major vid franska dragonregementet 1709-09-21. Major vid pommerska dragonregementet 1711-02-28. Konfirm.fullm. s. å. 23/5. Fången 1713-05-16 vid Tönningen. Hemkom 1714-02-00. Överstelöjtnant vid sistnämnda regemente 1713-06-19. Konfirm.fullm. s. å. 27/8. Fången vid Stralsund s. å. 23/12. Hemkom 1718-04-00 och placerad vid skånska tremänningskavalleriregementet. Avsked 1710-09-30. Major vid pommerska kavalleriregementet 1720-06-23. Adlad 1727-08-04 (introd. s. å. under nr 1820). Överstes titel och överstelöjtnant i exspektans vid Upplands regemente 1728-11-25. Friherre s. å., men tog ej introd.1. Kommendant i Danzig 1734-01-17 med bibehållande av sin beställning och lön i svensk tjänst2. Död ogift 1736-10-14 i sistnämnda stad och slöt således själv sin ätt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: