:

Hallenstjerna nr 2200

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten HALLENSTIERNA nr 2200 född

Adlad 1809-06-29 enl. 37 § R.F., introd. s. å. Utdöd 1813-07-28.


  • Elias Olofsson. Bonde på gården Hall i Ullångers socken, Västerbottens län. Gift med Anna Persdotter [Hm].

Barn:

  • Olaus Eliæ Halldin, född 1671-09-11 på Hall. Student i Uppsala 1691-09-26, sedan i Lund 1694. Magister därst. 1695. Prästvigd i Stockholm 1696. Huspredikant hos k. rådet, greve Christoffer Gyllenstierna 1697. Stadskomminister i Kristianstad och kyrkoherde i Nosaby pasto-rat av Lunds stift 1698. Kyrkoherde i Ängelholms, Ösjö, Gössjö och Munka-Ljungby pastorat av samma stift 1707. Prost i Norra Åsbo och Bjäre härader 1708-11-14. Kyrkoherde i Riddarholms och Bromma församl:s pastorat av Uppsala ärkestift 1710-02-09. Död 1713-09-10 i Stockholm och begraven på Riddarholmens kyrkogård, där hans gravsten funnits [Hm]. 'Var en grundlärd man och en ibland sin tids första orientalister, skall på mödernet ha varit i skyldskap med guvernementssekreteraren Johan Nordsköld på Norrby. Han befalldes av 800 danskar, som 1709 inlades i Hälsingborg, att låta i häradets kyrkor uppläsa ett danskt manifest, men varmed han i stället reste till Stockholm och detsamma uppvisade.' Gift 1697 med Margareta Hult, född 1680, död 1749, dotter av slottsbyggmästaren Sven Hult.

Barn:

  • Elias Halldin, född 1698-10-30. E. kammarskrivare i kammarkollegium 1716. Ord. kammarskrivare därst. 1718. Häradsfogde i Stora Kopparbergs län 1722. Landskamrerare i Falun 1740. Död 1766-04-00. Gift 1:o 1726 med Christina Ehrenström, dotter av bergsrådmannen i Falun Anders Larsson Ehrenström. Gift 2:o 1738 med Anna Maria Forsslind, född 1718-01-01, död 1805-01-17, dotter av bergsrådmannen i Falun Olof Persson Forsslind och Brita Dahlstedt.

Barn:

  • 2. Gustaf Halldin, adlad Hallenstierna, till Norrby i Munsö socken samt Torslanda och Valla, båda i Sånga socken (alla i Stockholm). Född 1741-02-24 i Falun. Student i Uppsala 1751. Extra ordinarie kanslist i inrikes civilexpeditionen 1760-03-26 och i utrikesexpeditionen 1761-05-11. Kopist därst. 1763-07-11. Kanslist 1765-07-11. Protokollssekreterares fullmakt 1771 2/.10. Förste expeditionssekreterare 1788-12-23. Ledamot i pommerska regeringen med regeringsråds namn 1799-03-14. Adlad 1809-06-29 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 26/9 under nr 2200). Äter ledamot i pommerska beredningen 1810-04-06. Död ogift 1813-07-28, på Norrby och slöt således själv sin att samt begraven i Munsö kyrka, där hans vapen ses.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: