:

Haak nr 2214

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Haak nr 2214 †

Adlad 1809-06-29 enl. 37 § R.F., introd. 1811. Utdöd 1831-07-25.


1Ssn. 2Ak

  • N. N. Haak. Inkom 1693 till Sverige och nedsatte sig på skattehemmanet Öbbestorp i Ljungby socken, Kalmar län, där han anlade en större garveriinrättning. Död 1745.

Barn:

  • Johan Rudolf Haak. Handlande i Ystad. Död 1785-08-16. Gift med Helena Testrup, född 17151, död 1789-10-18, dotter av handlanden i Ystad Anders Testrup och Anna Margreta Schreil.1

Barn:

  • Mattias Haak, adlad Haak, född 1757-07-02 i Ystad1. Student i Lund 17741. Jur. examen1 1777-06-21. Auskultant i krigskollegium 1778-10-15. Kopist därst. 1779-03-23. Kanslist s. å. 28/6. Vice auditör vid södra skånska kavalleriregementet 1780-07-10. Auskultant i Svea hovrätt 1781-06-26. Vice auditör vid livregementet till häst 1782-11-01. Handsekreterare hos hertig Carl 1783-09-29. Direktör för hovekonomien 1787-03-27. Assessor i kommerskollegium 1790-12-30 med tur från 1787-03-27. Statskommissarie 1792-05-07. Ledamot av konvojkommittén 1795-11-25. RNO 1807-06-28. Adlad 1809-06-29 enl. 37 § R.F. (introd. 1811-06-05 under nr 2214). Vice president i statskontoret2 1818-05-11. Avsked2 1823-09-07. Död ogift 1831-07-25 i Stockholm och slöt således själv sin adliga ätt samt begraven s. å. 20/8 i Maria kyrka, då vapnet krossades av presidenten af Billbergh.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: