:

Hägerhjelm nr 1349

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten HÄGERHIELM nr 1349 †

Adlad 1697-08-17 introd. s. å. Utdöd 1721-09-11.


1Hm. 2Um. 3Jönköpings kyrkoarkiv.

  • Östen Töresson. Nämndeman i Bankekinds härad i Östergötland. Gift med 'änkan efter en bonde, vid namn Olof, som dog i pesten'.

Barn:

  • Olof Östensson Häger, adlad Hägerhielm, född 1628-05-22 i Östergötland. Gymnasist i Linköping. Kom 1648 i tjänst hos översten och överkommendanten i Stralsund Otto Schulman och blev s. å., tillika med hans söner, student i Greifswald. Sekreterare i Vorpommern 1651. Avsked därifrån 1653. Bokhållare på överste Otto Schulmans änkefrus, Anna Cath. Mörners gods Svärtinge i Östra Eneby socken, Östergötlands län 1658. Rådstugunotarie i Norrköping 1661. Notarius publicus i nämnda stad 1663-03-31. Rådman och syndikus därst. 1666. Vice häradshövding i Bankekinds, Ydre, Kinda och Göstrings härader i Östergötland 1674. Borgmästare i Vadstena 1680 och tillika vice häradshövding i Lysings, Aska och Dals härader. Häradshövding i Vifolka, Kinda, Ydre och Valkebo härader s. å. 18/12. Var 1681 ledamot av riksens ständers stora kommission. Adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1684-04-21. Assessor i 3:e klassen därstädes 1686-05-04. Adlad 1697-08-17 (introd. s. å. under nr 1349). Assessor i 2:a klassen av nämnda hovrätt 1697-08-17. Död 1699-12-20 i Kisa socken och begraven 1700-06-21 i Kisa kyrka, varest hans vapen uppsattes. Gift 1657-02-02 på Svärtinge med (Brita?) Christina N. N., född 1630, död 1708-04-12 Millingetorp och begraven s. å. 1/5 i mannens grav i kyrkan.

Barn:

  • Elisabet, född 1661-02-04, död före 1708. Gift 1:o 1680 med en magister Lundius. Gift 2:o med kyrkoherden i Kumla pastorat av Strängnäs stift Nikolaus Widberni Aalgren1, död 1721-11-29.
  • Christina, född 1663-03-04, död ogift 1739 i Kisa socken och begraven s. å. 4/3.
  • Catharina, född 1670-01-24, död ogift 1740 i Kisa socken och begraven s. å. 13/1.
  • Leonard, född 1673-01-24 i Norrköping. Student i Uppsala 16892. Notarie i Göta hovrätt 1700-05-15. Sekreterare därst. 1708-06-05. Assessor 1718-10-01. Död ogift 1721-09-11 och slöt ätten på svärdssidan.
  • Margareta, född 1674-05-19, död 1730-11-30 i Jönköping.3 Gift 1697-01-13 på Millingetorp med assessorn i Göta hovrätt Bengt Nilsson Ekerman, född 1670, död 1719-04-16 i Jönköping.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: