:

Gyllenbjelke nr 1434

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten GYLLENBIELKE nr 1434 †

Adlad 1705-06-08, introd. 1719. Utdöd s.å. 22/11.


1At (Sch). 2Lk. 3J. C. Barfod. Märkvärdigheter rör. Skånska adeln (1847).

  • Erik Wännberg. Löjtnant vid Värmlands regemente

Barn:

  • Håkan Wännberg, adlad Gyllenbielke, till Skillinge i Munka-Ljungby socken Kristianstads län. Född omkr. 16601. Volontär på flottan 1676-05-002. Volontär vid översten frih. Nils Gyllenstiernas trupper s. å. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet 1691-09-16. Kvartermästare därst. 1695-05-22. Kornett 1699-05-16. Löjtnant 1700-06-27. Kaptenlöjtnant 1701-07-04. Sekundryttmästare 1703-01-22. Premiärryttmästare 1704-11-29. Adlad 1705-06-08 (introd. 1719 under nr 1434). Interimsöverstelöjtnant 1709-11-25. Konfirm.fullm. 1711-06-23. Överstelöjtnant 1713-10-26. Död ogilt 1719-11-22 i och slöt således själv sin att samt begraven i Kvidinge kyrka Kristianstads län. Han skrev sig till Skillinge, sedan han köpt denna egendom av tvenne fröknar Krabbe, men hans föresats att på egendomen inrätta det hospital, som nu är i Kvidinge, förhindrades därigenom att landshövdingen, friherre Sam von Hyltén, förmådde fröknarne Krabbe att åtrå köpet och lämna godset åt sig.3 'Han var en hurtig och tapper krigare. Gav all sin fasta egendom och ett ansenligt kapital till ett hospitals inrättande, vilket efter hans död blev uppbyggt av sten vid Kvidinge kyrka och varest 40 fattiga, hälften av vardera könet, njuta underhåll. Över porten till hospitalet ses hans vapen inhugget i sten och uti ett skåp därstädes förvaras hans bröstbild med en vacker svensk vers till påskrift.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: