Gripenstråle nr 2005

Från Adelsvapen-Wiki

2005.jpg


Adliga ätten Gripenstråle nr 2005 †

Adlad 1772-01-28 el. 13/9, introd. 1773. Utdöd 1820-06-13.


1Lå. 2At(P). 3Oö. 4Ldk.

  • Lars Andersson. Rådman i Linköping.

Barn:

  • Johannes Laurentil Kinberg, född omkr. 1677. Student i Uppsala 1688. Bokhållare i änkedrottningens revisionskontor. Borgmästare i Vadstena 1718–1723, i Linköping 1729. Död 1743-06-23 [Oö]. Gift med Maria Wetterling, född 1695-06-20, död 1757-05-28.

Barn:

  • Jakob Kinborg, adlad Gripenstråle, född 1716-07-06 i Vadstena. Student i Uppsala 17353. Auskultant i Stockholms rådhus- och kämnärsrätter 1739 och i Svea hovrätt 1740. Extra ordinarie kanslist därst. 1742. Stadsnotarie i Örebro 1746. t. f. stadssekreterare därst. 1747. Auditör vid general Lantingshausens regemente 1749-10-24. Kanslerssekreterare för akademien i Lund 1753-06-24. Slottsfogde i Stockholm 1763-01-19. Adlad 1772-01-28 el. 13/9 (introd. 1773 under nr 2005). Lagmans n. h. o. v. 1779-02-07. Fick 1791-08-25 för sitt ämbete titel av konungens fogat i Stockholm. Död där 1800-07-04. 'Såsom stadsnotarie i Örebro förde han ock protokollet uti den därstädes tillförordnade k. kommissionen till undersökning över i orten utspridda, högst förgripliga rykten.'. Gift 1757-08-25 med Christina Elisabet Schröder, född 1729-04-18 i Stockholm, död där 1806-03-13 (14/1)4, dotter av hovintendenten Georg Engelhart Schröder och Anna Brita Spöring.

Barn:

  • Nils Jakob, född 1758-09-04 i Stockholm. Student i Åbo1 1773-06-28. Protokollssekreterare2 1783-05-09. 'Blev sinnessvag och därför av föräldrarna insatt på Danviken, varest han dog 1820-06-13, då ätten med honom utgick.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.