:

Gripenbjelke nr 1993

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gripenbjelke nr 1993 †

Adlad 1767-12-23, introd. 1773. Utdöd 1787-07-12.


1Lsn. 2Um.

  • Nils Olsson. Var kyrkoherde i Vankiva och Ignaberga församl:s pastorat av Lunds stift 1630 och ännu 1655, troligen till 1658. Barnen kallade sig Wankit [Hm].

Barn:

  • Petrus Wankif, född 1649-03-06 i Vankiva prästgård. Intogs i Kristianstads skola 1663 och i Lunds skola 1665. Student i Greifswald 1667–1669. Prästvigd 1674-12-18 till kyrkoherde i Träne pastorat av Lunds stift. Kyrkoherde i Köpinge och Lyngby församl:s pastorat av nämnda stift 1682 i början av året. Död 1707-04-25 [Hm]. Gift 1:o 1675-02-08 med Anna Clausdotter Helmer, från vilken han 1681 blev skild, dotter av kyrkoherden i Träne Claus Marquorsen Helmer och Lucia Persdotter. Gift 2:o 1682 med Agata Johansdotter Claudia. Gift 3:o 1693 med Hedvig Norager, död 1707, dotter av prosten och kyrkoherden i Mellby och Vitaby församl:s pastorat av Lunds stift Peder Rasmussön Norager [Hm].

Barn:

  • 3. Jöns Wankif, född 1706-05-08 i Köpinge prästgård1. Gick i Kristianstads skola1. Student i Lund 17191. Extra ordinarie kontorsskrivare i riksens ständers bank 1729 i maj. Kontorsskrivare därst. 1732-11-08. Kontrabokhållare vid Norrköpings mässingsbruk 1733-06-25. Revisor i banken 1734-10-21. Bankokamrerare 1738-03-27. Avsatt 1751. Död 1774-02-18 vid Lövsta säteri i Vagnhärads socken Södermanlands län. 'Han blev avsatt för det han tillåtit överassigneringar på presidenten Erl. Bromans bankoräkning.' Gift med Anna Elisabet Djurman, född 1706, död 1769 i Stockholm, dotter av råd- och handelsmannen i Umeå Per Mattsson Djurman och Elisabet Holmberg.

Barn:

  • Johan Peter Wankif, adlad Gripenbjelke, född 1733-07-11 i Stockholm. Student i Uppsala2 1747-03-17. Auskultant i Svea hovrätt 1751-06-15. Amanuens i advokatfiskalskontoret därst. 1752-01-00. Extra ordinarie notarie vid kriminalprotokollet 1753-06-25. Vice häradshövding 1755-07-00. Transp. till civilprotokollet s. å. Vice notarie 1757-02-00. Kanslist 1759-06-25. Sekreterare i riksens ständers beredningsdeputation 1761. Häradshövding i Hölebo, Rönö, Villåttinge, Jönåkers och Oppunda härader i Södermanland 1762-06-29. Adlad 1767-02-01. (Introd. 1773 under nr 1993). Lagmans titel 1770-02-01. Genom tjänstebyte vice advokatfiskal i kammarkollegium 1775-03-14. Lagman i Upplands och Stockholms läns lagsaga s. å. 29/3. Död ogift 1787-07-12 i Nyköping och slöt således själv sin adliga ätt samt begraven i Svärta kyrka Södermanlands län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: