Gütrie nr 974

Från Adelsvapen-Wiki

0974.jpg


Adliga ätten GÜTHRIE nr 974 †

Naturaliserad 1681-01-12, introd. 1682. Utdöd 1705-04-13.

'Denna Güthrie eller Güthryska ätt härstammar av en förnämlig släkt i Skottland, varest den utgrenat sig i Güthrie av Hackertoun, av Thalilk, av Lunan m. fl.'


1Wn.

  • Walter Güthrie. Bodde i staden Montrose i Skottland. Gift med Agneta Griege.

Barn:

  • Walter Güthrie. Inkom till Sverige och blev handelsman i Stockholm. Begraven därst. 1652-07-00. Gift 1644-03-10 i nämnda stad1 med Catharina Jöransdotter, dotter av Jöran Gardiner.

Barn:

  • Georg Güthrie, natural. Güthrie, född 1645-06-29 i Stockholm. Bokhållare vid Västerviks skeppskompani och tillika vid tjärkompaniet 1664. Bokhållare i kammarkollegium 1670-10-03. Kamrerare i generalbokhålleriet 1675-12-13. Natural. svensk adelsman 1681-01-12 (introd. 1682 under nr 974). Överinspektör över alla tullar i Pommern och Mecklenburg 1681-01-17. Statskommissarie i Bremen och Verden. Död ogift 1705-04-13 i Stockholm och slöt således själv sin adl. ätt samt begraven s. å. 19/12 i Nikolai kyrka, där hans vapen uppsattes. Han avslutade 1646, 47 och 48 års rikshuvudböcker emot ett arvode av 18,000 daler silvermynt samt 1673–1675 års för lika stor summa.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.