:

Freijbourg nr 1079

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Freijbourg nr 1079 †

Adlad 1686-09-02, introducerad 1686. Sannolikt utdöd 1709-06-28.


  • Claes Jurgen Freij, adlad Freijbourg, till Sättkull i Merjama socken, och Parmel i Goldenbecks socken, båda i Estland. Volontär vid Tavastehus läns i regemente 1666. Förare vid Tavastehus läns i regemente 1668. Sergeant vid Ture Oxenstiernas regemente 1674. Löjtnant vid förstnämnda regemente 1675. Kaptenlöjtnant vid förstnämnda regemente 1677. Kapten 1678-01-12. Konfirmationsfullmakt 1680-04-21. Kapten vid garnisonsregementet i Narva 1684-03-20. Adlad 1686-09-02 (introducerad 1686 under nr 1079). Överstelöjtnant vid De la Gardies livländska infanteriregemente 1700-02-24. Konfirmationsfullmakt 1701-02-04. Stupade 1708-09-29 vid Liesna [Lk], 'Han var härkommen av adlig ätt i Tyskland, men hans förfäder hade genom varjehanda svårigheter under tyska kriget kommit av sig sä att de icke förmått det adliga ståndet uppehålla, utan genom handel och andra tjänster sökt sin lycka.'

Barn:

  • Jurgen Anton. Fänrik vid De la Gardies livländska infanteriregemente 1700-02-24. Konfirmationsfullmakt 1701-02-04. Kapten vid De la Gardies livländska infanteriregemente 1702-04-03. Konfirmationsfullmakt 1705-03-06. Stupade 1709-06-28 i slaget vid Poltava och utgick ätten sannolikt med honom.
  • Tekla Maria, död ogift 1738-11-00 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: