:

Franckenhielm nr 1290

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Franckenhielm nr 1290
Vapensköld för adliga ätten Franckenhielm nr 1290

Adliga ätten Franckenhielm nr 1290 †

Adlad 1690-07-12. Utdöd i början av 1700-talet.

Zakarias Franck, adlad Franckenhielm. Fänrik vid Svante Banérs regemente 1658. Löjtnant vid blekingska regementet 1662. Kaptenlöjtnant vid Silfversparres regemente 1669. Kapten vid von Günterberchs regemente 1672. Major vid Tavastehus regemente 168. Adlad 1690-07-12. Han var med vid intagandet av de danska öarna Langeland, Laaland, Falster och Moen, undfående vid dessa tillfällen fem skadliga skott.

Barn:

  • Johan ZakariasFranckenhielm . Kapten vid Björneborgs läns fördubblingsinfanteribataljon 1704. Död ogift och slöt ätten.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: