Ehrenpalm nr 2095

Från Adelsvapen-Wiki

2095.jpg


Adliga ätten Ehrenpalm nr 2095 †

Adlad 1773-01-24, introd. 1776. Utdöd s. å. 5/8.


  • Fotnot: 1 KrAB.
  • Peter Norgren. Tygvaktare i Kristianstad. Död 1738. Gift med Metta Catharina Kullenberg, född 1672, död 1749.

Barn:

  • Anders Norgren, född 1697-10-15. Biträde å domarkansli samt kronofogde- och häradsskrivarekontor. Häradsskrivare i Rönnebergs och Onsjö härad 1718-11-04. Transp. till Luggude härads fögderi 1719 i mars. Skrivare vid Kristianstads läns landskontor s. å. Rådman i Kristianstad 1723-02-01. Död där 1770-07-06 [Ll]. Gift 1732-10-20 i Kristianstad med Ingrid Brandt, döpt 1710-06-02 i nämnda stad, död där 1790-07-24, dotter av handlanden Tomas Brandt [Ll].

Barn:

  • Magnus Norgren, adlad Ehrenpalm, född 1736-06-22 i Kristianstad. Student i Lund1. Volontär vid fortifikationen 1755-03-13. Konduktör därst. 1763-05-09 med tur från 1758-07-05. Löjtnant 1768-12-10. Kapten i armén 1772-09-13. RSO s. å. 22/9. Adlad 1773-01-24 (introd. 1776 under nr 2095). Död ogift 1776-08-05 i Kristianstad och slöt själv sin adliga ätt. Han blev vid Demmins övergång 1759 i jan. fången hos preussarna, i vilken fångenskap han förblev i tre år.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.