:

Ehrenman nr 1354

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ehrenman nr 1354 †

Adlad 1695-03-18, introd. 1699. Utdöd 1724-10-01.


  • Fotnot: 1 At (L).
  • Johan Fredrik Latterman, född i Koburg i Franken. Generaladjutant i svensk tjänst. Levde 1682 och var då bosatt i Stettin. Gift med Barbara Hedvig von Glaubifer, född i Gross-Glogau.

Barn:

  • Hans Christoffer Latterman, adlad Ehrenman, född 1657-05-12 i Bremen. Volontär vid överste Lütkens regemente i Danmark 1675-07-08. Korpral därst. s. å. 2/10. Deltog s. å. i Carlsburgs belägring och bevistade 1676 samma fästnings erövring ävensom erövringen av Stade. Gefreiter korpral s. å. 1/7. Sergeant s. å. 3/10. Fänrik 1677-10-05. Bevistade Kristianstads belägring s. å. Avsked ur danska tjänsten s. å. 23/12. Fänrik vid tyska livregementet till fot i svensk tjänst 1678-08-04. Löjtnant därst. 1680-07-21. Kaptenlöjtnant 1681-06-24. Kapten 1694-04-09. Adlad 1695-03-18 (introd. 1699 under nr 1354). Kommendant å Kungsholms skans 1704. Major vid nämnda regemente 1711-09-28. Konfirm.fullm. 1712-03-07. Överstelöjtnant vid 3. lantmilisregementet i Pommern s. å. 15/11. Överstes karaktär 1715-11-09. Avsked 1719-09-30. Död 1724-10-01 barnlös1 Björkvik och begraven i Östra Ryds kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han var gift, men med vilken är ej känt.' (?)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: