:

Ehrenfalck nr 1681

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ehrenfalck nr 1681 †

Adlad 1719-11-03, introd. 1720. Utdöd 1809-05-15.


1At (Sch). 2Lk. 3Um.

  • Johan Falck. Frälseinspektor.

Barn:

  • Carl Falck, adlad Ehrenfalck, född 1684. Korpral vid livregementet till häst 1709-10-20. Kvartermästare därst. s. å. 14/11. Sekundkornett 1711-11-27. Premierkornett 1713-07-07. Regementskvartermästare 1717-12-17. Adlad 1719-11-03 (introd. 1720 under nr 1681). Avsked 1724-11-28. Död 1736-04-00. 'Han blev av Svea Hovrätt dömd till böter och förlust av adelskapet 1728-12-17 för det han slagit en länsman', vilken dom av K. M:t fastställdes 1729-03-19, samt blev, då han ännu 1730 fortfarande kallade sig Ehrenfalck instämd för hovrätten av riddarhusfiskalen1. Gift 1710 med Sigrid Heidman, död 1739, dotter av ryttmästaren vid svenska adelsfanan Lennart Heidman och Maria Thomasdotter Pariardell.2

Barn:

  • Carl Leonard, född 1711-09-00. Student i Uppsala3 1724-11-18: auskultant i kommerskollegium 1730-10-14. Registraturskrivare 1736-07-23. Kopist i kollegii kansli 1740-09-27. Kanslist 1741-12-18. Aktuarie 1744-10-24. Extra ordinarie kommissarie 1749-03-27. Ledamot av kommissionen för utarbetande av en jaktordning s. å. 8/12. Ordinarie kommissarie 1753 fr. 1/9. Assessor över stat 1756-10-14. Ett års tjänstledighet 1758-03-08. Ledamot av kommissionen rörande upproriska stämplingar bland allmogen s. å. 2/8. Assessors lön 1760-04-02. Död 1764-10-21 i Stockholm [Ak],. Gift 1745-02-13 i Gävle med Maria Heijke i hennes 2:a gifte, född 1710. Död 1792-07-21 i Strängnäs, dotter av bruksägaren Abraham Heijke.

Barn:

  • Carl Abraham, född 1745-12-25 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1765 rustmästare därst. 1766-04-12. Fänrik s. å. 8/7. Erhöll två års permission att gå i fransk tjänst 1767-09-04. Löjtnant vid regementet Royal Bavière 1768-01-20. Kapten i armén 1772-09-13. Löjtnant vid livgardet 1773-05-10. Kapten därst. 1776 major i armén 1777-08-07. RSO s. å. 12/9. Kapten vid Upplands regemente s. å. 10/12. Avsked med överstelöjtnants karaktär 1785-05-18. Död ogift 1809-05-15 i Stockholm och slöt ätten.
  • Maria Barbro, döpt 1747-12-30 i Stockholm, begraven 1756-01-02.
  • Gustaf Leonard, född 1752-07-01 i Stockholm, begraven 1756-01-02.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: