Ehrenanckar nr 1124

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Ehrenanckar nr 1124

Adliga ätten Ehrenanckar nr 1124 †

Adlad 1687-12-05. Ansågs redan på 1700-talet vara utgången.

Johan Georg Wetter, adlad Ehrenanckar, född i Sachsen (hans fader hade tjänat vid svenska armén under tyska kriget och var bördig av släkten von Helgen, en förnäm patricisk ätt i Nürnberg, vilken måst flykta till Sachsen för religionens skull. Hans moder levde 1689-05). Advokat i Königsberg. Var därefter en tid bosatt i Polen och vid ungerska gränsen. Blev 1676 av svenska ambassadören Anders Lilliehöök antagen till hovjunkare vid hans publika audiens i Krakau. Sekreterare vid Wismarska tribunalet 1680. Generalauditör i Pommern 1684. Burgrichter i Stettin. Adlad 1687-12-05. Gift 1687 i Danzig med Concordia Kratzer, dotter av burggreven i Danzig stad Johan Kratzer.

Barn:

  • En dotter, född 1689-04-26 i Stettin.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Enligt Patrizier, Bürger, Einwohner der Freien und Hansestadt Danzig in Stamm- und Namenstafeln vom 14.-18.Jahrhundert. Dorothea Weichbrodt geb. v.Tiedemann. (https://danztafeln.vffow.de/danzigen.php) var hon dotter av Sigismund Kratzer (bror till nämnde Johan) och Anna Wieder. Han son till Bathold Vetter och Gertrud Nantsén.