Ehrenanckar nr 1124

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Ehrenanckar nr 1124

Adliga ätten Ehrenanckar nr 1124 †

Adlad 1687-12-05. Ansågs redan på 1700-talet vara utgången.

Johan Georg Wetter, adlad Ehrenanckar, född i Sachsen (hans fader hade tjänat vid svenska armén under tyska kriget och var bördig av släkten von Helgen, en förnäm patricisk ätt i Nürnberg, vilken måst flykta till Sachsen för religionens skull. Hans moder levde 1689-05). Advokat i Königsberg. Var därefter en tid bosatt i Polen och vid ungerska gränsen. Blev 1676 av svenska ambassadören Anders Lilliehöök antagen till hovjunkare vid hans publika audiens i Krakau. Sekreterare vid Wismarska tribunalet 1680. Generalauditör i Pommern 1684. Burgrichter i Stettin. Adlad 1687-12-05. Gift 1687 i Danzig med Concordia Kratzer, dotter av burggreven i Danzig stad Johan Kratzer.

Barn:

  • En dotter, född 1689-04-26 i Stettin.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.