Drommel nr 969

Från Adelsvapen-Wiki

0969.jpg


Adliga ätten Drommel nr 969 †

Adlad 1680-11-13, introducerad 1680. Utdöd sannolikt i senare hälften av 1700-talet.


TAB 1

Daniel Gustafsson. Bergsman i Gunnilbo socken, Västmanlands län.

Barn:

 • Gustaf Trummel, adlad Drommel, född 1636 (1630) 22/6 på Trummelsberg i Västervåla socken, Västmanlands län. Ryttare i polska kriget 1655. Kvartermästare vid livregementet till häst 1657. Kornett vid livregementet till häst 1672-12-09. Löjtnant 1676-06-06. Ryttmästare 1677-08-00. Avsked från regementet 1678. Uppförd på pensionsstaten 1680-11-08. Adlad 1680-11-08 (introducerad 1680 under nr 969). Död 1699-04-25 och begraven i Torstuna kyrka, Västmanlands län. 'Han förhöll sig utmärkt tappert i slagen vid Lund och Landskrona' [Blr]. Gift med Maria Hamilton, dotter av kaptenen vid Västmanlands regemente Alexander Hamilton, en skotte, och Anna Speiser af tysk börd.

Barn:

 • Gustaf, född 1669. Ryttmästare. Död 1713. Se Tab. 2
 • Daniel. Reste utrikes och det är ej känt, vart han tog vägen.
 • Lovisa Barbara, död barnlös 1746-02-05 i Ösmö socken, Stockholms län. Gift 1:o med löjtnanten Valdemar Alexander Bethon, en livländsk adelsman. Gift 2:o med inspektören Carl Ljungblom.
 • Vilhelm, född 1683-02-10, död 1694-10-20 och begraven i Torstuna kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Christina, död sex år gammal.
 • Elva barn dessutom, vilka alla dogo i späd ålder.

TAB 2

Gustaf (son av Gustaf Trummel, adlad Drommel, Tab. 1), född 1669-02-16. Student i Uppsala 1678-02-04. Ryttare vid livregementet till häst 1684. Korpral vid livregementet till häst 1686. Kvartermästare 1700. Avsked 1701. Ingick åter i krigstjänst och blev 1. löjtnant vid regementet 1709-10-18. Sekundryttmästare vid livregementet 1710-09-05. Premiärryttmästare 1711-09-11. Död 1713-04-07 i danska kriget och begraven i Torstuna kyrka. Han ägde ett berustat säteri i Torstuna socken, Västmanlands län samt Ramsjö i Vittinge socken, Västmanlands län och Brunby i Fröshults socken, Västmanlands län. Gift 1691-06-13 med Brita Westphal, född 1670-05-12, död 1729 (arvskifte efter henne hölls 1729-05-27), dotter av kämnären Westphal i Stockholm och Margareta von Bremen.

Barn:

 • Anna Maria, född 1692-03-08, död 1766-05-24 i Stockholm. Gift 1732-09-29 med Gustaf Adolf Blanckenfjell, född 1713, död 1749.
 • Gustaf, död två år gammal.
 • Carl Gustaf, född 1696-02-15 på Ramsjö.
 • Margareta, född 1697-11-26 på Ramsjö, död ung.
 • Brita, född 1697-11-26 på Ramsjö, död ung.
 • Beata Margareta, född 1700-08-14, död 1736-10-20 på Attersta i Sevalla socken, Västmanlands län. Gift 1721-07-16 med löjtnanten och livdrabanten David Krook, född 1691 i Hagby socken, Uppsala län , död 1738-01-03 och begraven i Sevalla kyrka.
 • Gustava Johanna, född 1704-01-06, död 1781-11-26 i Torstuna socken. Gift 1737-08-12 med postinspektoren Gudmund Krook, levde 1750-11-30.
 • Lago Gustaf, född 1705. Kornett. Död 1768. Se Tab. 3
 • Gabriel, född 1707-11-20 på Ramsjö, död som barn.
 • Brita Christina, död som barn.

TAB 3

Lago Gustaf (son av Gustaf, Tab. 2), född 1705-08-04 i Torstuna. Ryttare vid livregementet. Kornetts avsked 1729-03-13. Död 1768-07-00 i Stockholm. Gift 1734-04-18 i Litslena socken (At (Sch).), Upplands län, med Beata Christina Lindberg, född 1707, död 1782-03-22 i Stockholm, dotter av en fortifikationslöjtnant Lindberg.

Barn:

 • Gustaf, född 1735-04-18. Student i Uppsala 1743-05-03 –1749. Volontär vid Upplands regemente 1744-04-26. Sergeant vid Upplands regemente 1745-03-26. Död 1758-03-28 i pommerska kriget.
 • Brita Christina, född 1736. Gift 1766-07-26 med guldsmeden Anders Lunnegård.
 • Lago Fredrik, född 1738. På handelskontor i England. Var 1756 styrman på resa till Lissabon, fick 1756 års riksdags permission att resa till Frankrike för att där på flottan evertuera sig. Kom på ett franskt fartyg under kaptenen Bassack. Blev 1757-02-17 fången av engelska kapare. Satt 1762-07-30 fången i staden York. [En svensk adelsman von Drommel, måhända Lago Fredrik, var 1776 kammartjänare hos en engelsk herre i London.] (At (L).)
 • Fredrika Charlotta, född 1739, död 1787 på Sveaborg. Gift 1:o med fältväbeln vid prins Fredrik Adolfs regemente Anders Hagman, död 1775-04-05. Gift 2:o med trumslagaren Frans Myritz, från vilken hon blev skild. Var sedan förlovad med regementstrumslagaren Johan Lindberg, men han dog innan bröllopet.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.