Diskussion

Sundberg från Ulricehamn

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten Sundberg är ett sidospår i min egen släkts forskning och härrör från handelsmannen Jonas Kyllén som var dopvittne till min anfaders bror Zakarias Lindberg född i Amnehärad 1753-01-05. Handelsman Jonas Kyllén och hans hustru Valborg Rydberg köpte Zakarias Lindberg och hans syskons barndomshem, hemmanet Hyddan (även kallat Marieberg) i Amnehärad, efter det att familjen Lindberg flyttat till Fellingsbro år 1765. Jonas Kyllén förekom även som arvtagare till änkan efter Jean Wång, Christina Sundberg i Ulricehamn, och är där antecknad som hennes systerson. Dopvittnen förr var oftast besläktad med den nyfödde och är ett mycket bra komplement för att spåra svårfunna förfäder. Artiklar ur Släkt och Hävd har gett bra tillskott till uppgifterna här. Det mesta är ändå min egen forskning, sammanställt av fragment ur kyrkoböcker och bouppteckningar.

Artikeln är öppen för den som önskar göra tillägg. Villkoret är att källan anges.