Dansksvenska Gyldenstierne/Gyllenstierna

Från Adelsvapen-Wiki

Det här är min anetavla (Steve Palmquist)till den danska sedemera också svenska adliga ätten Gyldenstierne/Gyllenstierna. Vore kul om någon kunde fylla i med andra medlemmar av ätten både i Danmark och i Sverige (lär vara utslocknad i Sverige på 1700-talet?!) Det ska betonas att det råder olika åsikter om de två äldsta sláktleden: Gen. XIV Erik Eriksen ägare till Aagaard och Restrup Gen. XV Erik Langben ägare till Aagaard och Restrup som av vissa forskare anses vara mytiska personer snarare än historiska. som framgår spelade ätten Gyldenstierne en framträdande roll i Danmarks medeltidshistoria och därmed även i Sverige, då vi var i union med Danmark/Norge fram till 1523. (Se även Gyllenstierna af Svaneholm nr 29.


Gen. I Helle Gyldenstierne född 1618 (ägde "Snællerød") gift med Henrik Achatius von Rhoden (kom från Mecklenburg) deras son: Ernst Laxmand von Rhoden dog 1703 eller 1704 ägde (fortfarande) "Snälleröd" (står det med svensk stavning)

Gen. II Helles far: Laxmand Gyldenstierne född omkring 1582 på Bjergsgård han avled 1655. Var "landsdommer i Skåne" gift med Margrethe Friis född 1589 död 1556. makarna hade följande barn: Albert(död ung) Mogens, Ebbe, Ingeborg & Helle (döda som spädbarn), Jytte (blev gift med Tage Ottesen Thott, står det), Lene (1616-1675), Helle (se ovan! 1618).

Gen. III Mogens Gyldenstierne (född omkring 1560, död 1621. begravd d. 11 april 1621) ägare till Biersgaard och Fuldtofta. Mogens kallas "riddare". han var gift med: Helle (Hedvig eller Hellvig) Ulfeldt hon dog den 20 augusti 1608. deras samtliga barn var: Ebbe (Stiftsmand, död 1677), Anna (gift med Ulrik Sandberg), Tale (gift med Knud Brubbe), Lene (död i späd ålder), Dorte (gift med Niels Friis), Lene (gift Rosencrantz),Ermegaard (död i späd ålder), Laxmand (se ovan!) Mogens (död 1639), Bantzau (ingen uppgift), (makarna hade eventuellt ännu flera barn, står det).

Gen. IV Mogens Henriksen Gyldenstierne född år 1481- död i augusti år 1564. Herre till Restrup och Iversnæs gift med: Anne Sparre (inget födsel och döds år nämnt!). De hade följande barn: Frantz (död omkring 1570), Sofie (abedissa), Sibylle (gift med Eskild Gjøe), Henrik (död 1572 gift med Bodeil Baden) Mogens (se ovan), Ermegaard (död 1590), Hannibal (död 1638), Karen (gift med Niels Lykke), Else (gift med Hans Pedersen Bassea), Dorothea (gift med Christian Munck), chrsiten (död 1648 gift med Abele (?)).

Gen. V Henrik Knudsen Gyldenstierne ("den unge" kallad född?, död 14 nov. 1517). Han var herre till Restrup och Iversnæs, Bygde och Rugaard. Riksråd, Riddare, lensmand på Törning i Nordsleswig. ligger begraven med hustru i S:t Knuds Kirke i Odense. gift med Karen Bille (död 8 april år 1510) dotter till "Danmarks riges råd" Bengt Bille. (massor av barn, he he nu lägger jag av med det!)

Gen. VI Knud Henriksen Gyldenstierne ("den ældre" kallad) Hans d.ä. som det står "levde 4 mars 1466 men var död 2 okt. 1467. var ägare till Aagaard, Iversnæs, Vedelsborg. riksråd vid Kristoffer af Bayerns kröning. utsedd til Danmarks riges råd fra 1452 (begravd i S.t Knuds kirke i Odense. gift omkring 1446 med: Hilleborg Skinkel (död d. 5 februari 1494). dotter till høfvidsmand og riddere Otto Skinkel ägare till Iversnæs och Enggaard.

Gen. VII Henrik Knudsen Gyldenstierne (född ?, död 1456 "den gamle" kallad) Herre til Restrup, riddare och riksråd. Överlät till Drottning Margaretha sin rätt till Lunholm (Skagen) samt Galgeborg. Lensmand i Thy 1419. Amtmand i Flensburg 1421 gift med: Anne Munk ("den högmodiga").

Gen. VIII Knud Nielsen Gyldenstierne var herre till Restrup "han var död 1401 står det inget mer) gift med Anne Christensdatter Vendelbo. De hade 2 barn Niels (död 1460) och Henrik (se ovan).

Gen. IX Niels Eriksen Gyldenstierne ("den höge" kallad) Riddare, Herre till Aagaard och Restrup han blev riddare 1360 da han beseglade Kung Valdemars "handfästning" (?)senare beseglade han också Konung Olofs handfästning år 1377. "han var död år 1388" han var gift tre gånger med massor av barn som spridde sig i mång länder. gift (gift bl.a.) med min anmoder med: Christine af Aagard som hade gårdarna V Assels och Dueholms kloster.

Gen. X Erik Nielsen Gyldenstierne herre till Aagard och Restrup. Dansk riksmarsk Riddare 1355 levde fortfarande 1378. gift med Cecilia Pedersdatter Vendelbo, dotter till den danske rigsdrots Peder Vendelbo.

Gen. XI Niels Eriksen ägarre til Aagaard och Restrup gift med Edel Santensee. Riddare 1310.

Gen. XII Erik Knudsen ägare af Aagard och Restrup (gfit med ?)

Gen. XIII Knud Eriksen ägare till aagaard och Restrup Han var gift med en dotter till Gert Drefeldt af Engelstad.

Gen. XIV Erik Eriksen ägare till Aagaard och Restrup

Gen. XV Erik Langben ägare till Aagaard och Restrup

källa ett släkthistoriskt dokument som jag ärvt skrivet på danska författare7forskare framgår icke. Men jag har verifierat uppgifterna bl.a. på Anbytarforum i webtidningen Rötter. Redigering Steve Palmquist