:

Cunninghame nr 1898

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten CUNINGHAME nr 1898 †

Natural. 1747-06-10, introd. s. å. Utdöd 1759-08-23.

Urgammal adlig ätt från Skottland, varest den förgrenat sig i flera särskilda adliga stamhus.


1Jönköpings kyrkoarkiv. 2KrAB.

  • Alexander Cuninghame, av huset Barns. Borgmästare i staden Creall i Skottland vid är 1642. Gift med Barbro Alexandersdotter.

Barn:

  • Thomas Cuninghame, född 1642-10-11 i Creall. Kom 1659-06-02 till Stockholm, där han blev borgare och kryddkrämare. Drunknade, 1697-11-21 vid Långholmen och begraven i Riddarholmskyrkan. Gift 1680-03-30 i Jönköping1 med Ester Hajock, född 1654-02-12 dotter av borgmästaren i Jönköping Alexander Hajock och Anna Catharina Strömberg.

Barn:

  • Thomas Cuninghame, natural. Cuninghame, född 1691-11-10 i Stockholm. Hantlangare vid artilleriet 1710-02-01 konstapel därst. 1711. Furir 1712. Styckjunkare 1713-01-01. Underlöjtnant vid fältartilleriet 1717-08-22 löjtnant därst. 1718-09-08 fyrverkarelöjtnant 1726. Löjtnant vid artilleriet i Stockholm 1729-05-08. Kapten därst. 1734-11-14 premiärkapten 1736-10-24. Tygmästare vid artilleribataljonen i Finland 1742-03-23. Konfirm.fullm.2 s. å. 23/6. Transp. till artilleriet i Stockholm 1743-08-01. Natural. svensk adelsman 1747-06-10 (introd. s. å. under nr 1898). Överstelöjtnant s. å. 8/12 RSO 1748-11-07. LVA 1756-05-08. Överste för artilleriet 1757. Död 1759-08-23 i Karlskrona under en tillfällig vistelse därst., och slöt själv sin adl. ätt, samt begraven i Tyska kyrkan i nämnda stad. 'Han var en behjärtad krigsman och snart sagt en träl i sina sysslor, förbättrade krutbruken, gjorde början till en modellkammare, varest samlades alla slags ritningar till kanoner m. m., samt förskaffade slutligen de svenska styckebruken mycket förtroende hos utlänningen.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: